Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Kabel och kabeltillbehör för högspänning

Som tidigare meddelats har ABB avyttrat sin verksamhet för högspänningskabel till NKT cables.

Information om kabel och kabeltillbehör för högspänning som omfattas av denna avyttring är inte längre tillgänglig på ABB:s webbplats. Vänligen se NKT cables för information om ovan nämnda produkter.