Czech Republic - Czech

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Odpovědné podnikání

ABB klade velký důraz na společenskou odpovědnost. Znamená to pro nás způsob, kterým podnikáme - proto i klíčové oblasti souvisí s naším podnikáním.

Důsledně dodržujeme pravidla etiky podnikání, pomáháme svým zákazníkům snižovat spotřebu elektrické energie, aktivně podporujeme rozvoj techniky a inovací a prostřednictvím neziskových organizací pomáháme okolní společnosti. Všechny tyto aspekty mají vliv na naše strategické plánování i každodenní rozhodování.

Tuto stránku můžete zobrazit v

Podnikáme eticky

Šetříme elektrickou energii

Podporujeme techniku a inovace

Pomáháme svému okolí

Pomáhají naše technologie i zaměstnanci

Kontakt pro žádost o sponzoring/dar