View this page in CHP
Czech Republic - Czech

Odpovědné podnikání

ABB klade velký důraz na společenskou odpovědnost. Znamená to pro nás způsob, kterým podnikáme - proto i klíčové oblasti souvisí s naším podnikáním.

Důsledně dodržujeme pravidla etiky podnikání, pomáháme svým zákazníkům snižovat spotřebu elektrické energie, aktivně podporujeme rozvoj techniky a inovací a prostřednictvím neziskových organizací pomáháme okolní společnosti. Všechny tyto aspekty mají vliv na naše strategické plánování i každodenní rozhodování.

Tuto stránku můžete zobrazit v

Podnikáme eticky

Šetříme elektrickou energii

Podporujeme techniku a inovace

Pomáháme svému okolí

Pomáhají naše technologie i zaměstnanci

Kontakt pro žádost o sponzoring/dar

Odběr novinek ABB

Zákaznické akce

  • Průmysl
  • Akce

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more