Czech Republic - Czech

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Podnikáme eticky

Tuto stránku můžete zobrazit v

Důsledně dodržujeme etický kodex jednání a máme zavedenou Horkou linku etického podnikání.

Na podporu dodržování etiky podnikání vytvořila společnost ABB vlastní Kodex jednání. Každý nově příchozí zaměstnanec je s Kodexem seznámen a během dalších tří měsíců projde praktickým
e-learningovým školením v oblasti etiky. Pokud má kdokoli podezření na chování, které není v souladu s Kodexem jednání, má možnost toto oznámit pomocí tzv. Horké linky etiky podnikání ABB.

Etika podnikání v praxi

Věděli jste, že?