Czech Republic - Czech

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Pomáháme okolní společnosti

Tuto stránku můžete zobrazit v

V rámci podpory místní komunity budujeme dlouhodobá partnerství s neziskovými organizacemi v oblasti integrace lidí s fyzickým i mentálním handicapem do společnosti.

Program firemního dobrovolnictví umožňuje zaměstnancům zvolit, jakým způsobem, kdy a v jaké lokalitě se do pomoci neziskovým organizacím zapojí. Nabídku aktivit jsme vytvořili dle aktuálních potřeb našich neziskových partnerů.

Co pro společnost děláme?