Czech Republic - Czech

Naše strategie

Strategie společnosti ABB se zaměřuje na organický růst s důrazem na akvizice, které rozšiřují naše kapacity a globální výrobní a distribuční základnu v oborech naší činnosti, tedy energetice a automatizaci.

Poslání

Poslání společnosti ABB se skládá ze čtyř prvků, které jsou základem naší strategie a také základním faktorem našeho úspěchu.

Zvyšovat produktivitu, spolehlivost a efektivitu

Podporovat inovace a trvale se věnovat výzkumu a vývoji

Přitahovat talenty pro globální diverzifikovanou pracovní sílu a nabízet příležitosti k profesnímu růstu

Jednat zodpovědně, pokud jde o ochranu životního prostředí, sociální zodpovědnost a etiku podnikání

Vize

Jako jedna z největších společností v oblasti energetiky a automatizace pomáháme našim zákazníkům efektivně využívat elektrickou energii a zvyšovat produktivitu průmyslu za současného snížení vlivu na životní prostředí. Přinášíme energii a produktivitu pro lepší svět

Střednědobá strategie ABB Group

Specifika ABB ČR

Přibližně 80 % produkce míří na export, což svědčí o vysoké kvalitě výrobků ABB z ČR.
Jako jedna z největších společností v oboru energetiky a automatizace na světě kladla ABB vždy silný důraz na výzkum a vývoj. Ten je motorem naší činnosti dodnes.

Zákaznické akce

  • Průmysl
  • Akce

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more