Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Laddning för elfordon

För att Sverige ska kunna uppnå sina klimatmål till 2030 måste vi hitta drivmedel som kan ersätta fossila bränslen. År 2030 ska det enligt prognos av Power Circle finnas omkring en miljon elfordon i Sverige och det är mycket viktigt att antalet laddare växer lika fort. För att ge bra förutsättningar för elfordonen behövs ett väl utbyggt nät av laddstationer i båda privata och offentliga miljöer.

ABB är ledande inom laddinfrastruktur och har produkter för alla laddstandarder. ABB erbjuder normalladdare och snabbladdare för de flesta applikationer i privata och offentliga miljöer. Med ABB:s laddare kombineras maximal säkerhet för användaren med flexibilitet och många anpassningsmöjligheter.

Aktuellt

Vårt erbjudande

Mer information

Webbflöden