Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

E-House containerställverk

Skräddarsytt containerställverk specialkonstruerat för att innehålla all nödvändig elektrisk utrustning för eldistribution

Ett elektronikhus (E-house/E-hus) är en förmonterad och modulbaserad kapsling för utomhusplacering som rymmer ett mellanspännings- och ett lågspänningsställverk samt hjälputrustning. Det är klart att tas i drift på anläggningsplatsen efter ett minimum av installations-, driftsättnings- och uppstartsarbete. Huset är ett alternativ till traditionella platsbyggda konstruktioner (betongblock, tegelkonstruktioner och liknande).

Närheten till huvudleverantörerna under konstruktion/byggnation underlättar ändringar och integration. Ett E-house, inklusive alla komponenter, testas före leverans vilket minimerar riskerna under drift. Tack vare husets flyttbarhet är det enkelt och kostnadseffektivt att installera och omplacera. Det kan installeras nära den plats där belastningen på nätet är som störst. Därmed kan el- och styrkablarnas storlek och längd minskas. Genom närheten till den faktiska förbrukningen minskar elkostnaden. 

Användningsområden
E-house blir alltmer populära inom kraftgenerering, olja och gas samt mineralutvinning och -bearbetning. De lämpar sig perfekt för alla projekt där det finns ett behov att minska arbetet på plats, i synnerhet på avlägsna platser där kvalificerad personal inte alltid finns tillgänglig och arbetet är dyrt och svårhanterligt.

Varför ABB?

  • Från design till leverans – en samlad kontaktpunkt för all utrustning
  • Kostnadseffektiv leverans- och projekthantering
  • Kortare uppstarts-/driftsättningstid 
  • Optimerad byggnadsstorlek som tillgodoser de befintliga behoven och kan expanderas i framtiden

Vill du ha produktinformation eller service?

Aktuellt

Loading documents

Relaterade erbjudanden

Kontakt

Vad behöver du?

Skicka din förfrågan

Välj land från listan nedan
Land
Plats
För det här landet använd ABB:s kontaktuppgifter för partner
Namn
Företag
E-post
Telefon
Postnummer
Ditt meddelande
Avbryt

Tack för din förfrågan
Vi återkommer till dig så snart vi kan

Tillbaka

Ett fel inträffade och din förfrågan kunde inte skickas
Försök lite senare.

Tillbaka

Din säljkontakt på ABB

Din lokala ABB-kontakt för partner

Din säljkontakt på ABB

Din lokala ABB-kontakt för partner

Namn
Adress
 
Telefon
 
Fax
 
E-post
 
 

Välj land från listan nedan

Stäng

Skicka din förfrågan

Välj land från listan nedan
Land
Plats
För det här landet använd ABB:s kontaktuppgifter för partner
Namn
Företag
E-post
Telefon
Postnummer
Ditt meddelande
Avbryt

Tack för din förfrågan
Vi återkommer till dig så snart vi kan

Tillbaka

Ett fel inträffade och din förfrågan kunde inte skickas
Försök lite senare.

Tillbaka

Din servicekontakt på ABB

Din lokala ABB-kontakt för partner

Din servicekontakt på ABB

Din lokala ABB-kontakt för partner

Namn
Adress
 
Telefon
 
Fax
 
E-post
 
 

Välj land från listan nedan

Stäng

Skicka din förfrågan

Välj land från listan nedan
Land
Plats
För det här landet använd ABB:s kontaktuppgifter för partner
Namn
Företag
E-post
Telefon
Postnummer
Ditt meddelande
Avbryt

Tack för din förfrågan
Vi återkommer till dig så snart vi kan

Tillbaka

Ett fel inträffade och din förfrågan kunde inte skickas
Försök lite senare.

Tillbaka

Din kontakt på ABB vid nödsituationer

Din lokala ABB-kontakt för partner

Din kontakt på ABB vid nödsituationer

Din lokala ABB-kontakt för partner

Namn
Adress
 
Telefon
 
Fax
 
E-post
 
 

Välj land från listan nedan

Stäng

Authorized Value Providers

Stäng
Kontakt för Service är inte tillgänglig