Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Globální opravárenské centrum v Ostravě slaví 10. výročí

Globální opravárenské centrum ABB sídlící v Ostravě vzniklo v roce 2007 jako malá jednotka s pár zaměstnanci podporující lokální servisní jednotky po celém světě v oblasti repase průmyslových robotů a robotických systémů ABB. Dnes, po 10 letech usilovné práce, je z jednotky Globální opravárenské centrum a centrum pro repasi průmyslových robotů s téměř 60 zaměstnanci, dvousměnným provozem a ročním obratem přes 10,5 mil USD. Jen tato stručná rekapitulace ukazuje, že je co slavit a je na co být hrdý!

„Počátky centra byly z dnešního pohledu úsměvné,“ vzpomíná Radomír Nováček ředitel jednotky, v době počátků centra jedním ze čtyř techniků „Celou jednotku tehdy tvořili dva zahraniční manažeři, jedna asistentka a čtyři technici. Dnes Globální opravárenské centrum ABB podporuje lokální jednotky ABB nejen repasovanými roboty, ale také širokou škálou nabízených oprav jednotlivých dílů. Navíc se centrum stalo dodavatelem vybraných nových či náhradních dílů do mateřské organizace robotiky ve Švédsku.“

Repase robotů

Jednou z hlavních náplní centra je repase robotů, a to jak celých robotů, tak u jejich částí (např. výměna mechanického ramene). Centrum odkupuje použíté roboty ABB z celého světa. Následně je důkladně kontrolován jejich stav, jsou opravovány a zasílány zpět nebo prodávány zájemcům o použité roboty,“ uvedl Radomír Nováček a dodal: „Máme k dispozici největší sklad použitých robotů v rámci ABB. Stovky robotů zde čekají na opravy, některé z nich, již opravené čekají na své zákazníky.
Zákazník si může vybrat z těchto tří možností:
První je plná „premium“repase, kdy zákazník vytipuje pořebnou konfiguraci, Globální opravárenské centrum pak vybere vhodný stroj a dojde k jeho kompletní repasi (včetně systematické výměny vytipovaných dílů) a potřebné modifikaci či omlazení dle požadavků zákazníka.

V druhém případě, si zákazník může vybrat pouze mechanické rameno, které je již z podstaty věci více opotřebené než řídicí systém.

V takovém případě, Globální opravárenské centrum vybere vhodný manipulátor a v průběhu několika málo týdnů jej v identické konfiguraci doručí k zákazníkovi, ten jej následně během krátké odstávky výroby vymění za opotřebený manipulátor, operaci nazýváme „plug and play“ a opět najíždí svou výrobu.Opotřebený manipulátor se pak stává majetkem Globálního opravárenského centra.

Poslední varianta je, oprava zákaznického robota na půdě Globálního opravárenského centra a jeho následné zaslání zpět k zákazníkovi. 

Při premium repasi je robot důkladně otestován, následně zcela rozebrán, vyčištěn, motory, a mechanické díly jsou opraveny a seřízeny a následně je robot seskládán včetně setu dílů určených pro systematickou výměnu (kabeláž, ložiska, maziva, těsnící prvky, baterie…)Takto hotový robot je následně testován a po verifikaci lakován dle požadavků zákazníka.Následuje finální konfigurace, polepy, software a fixace do transportní pozice.

Modernizace

Tuto výměnu je možné zkombinovat s modernizací celého systému, kdy je např. k repasovanému manipulátoru připojen nový řídicí systém IRC5. Výhodou tohoto řešení je jak snížení investičních výdajů, tak zaručená kompatibilita s dosavadní aplikací, rychlé dodání a uvedení do provozu, prodloužení životnosti robotu a také nižší náklady během životního cyklu robotu.