Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Téma digitalizace, spolupráce a simplifikace přilákalo na Zákaznické dny ABB Robotika rekordní počet účastníků

Ve dnech 3.- 4. května 2017 proběhly v centru ABB Robotika ve Vestci u Prahy Zákaznické dny, jejichž program byl věnován aktuálním trendům spolupráce člověka s robotem, digitalizaci, simplifikaci i tradičním oblastem robotizace.
Návštěvníci, jejichž počet letos dosáhl rekordního počtu 321 osob, se měli možnost v komentovaných i individuálních prohlídkách blíže seznámit s roboty YuMi a vyzkoušet si jejich programování učením, ověřit si „zručnost a rychlost“ robotů IRB910Sc SCARA při manipulaci s předměty, blíže se seznámit s aplikaci rozšířené a virtuální reality (pomocí Microsft HoloLens, Oculus Rift, 3D scanovací kamery, RobotStudia) a s další řadou výrobků, řešení a služeb (FlexArc, SafeMove2 apod.).

Komentované prohlídky ukázek, workshopy na téma robotické bezpečnosti, off-line programování a Connected Services v letošním roce doplnila Tanja Vainio, generální ředitelka ABB CZ a Vítězslav Lukáš, ředitel ABB Robotika CZ stručným představením ABB a Martin Červinka představením konceptu ABB AbilityTM.

Nově byly zařazeny do programu přednášky dvou významných hostů z ČVUT, prof. Ing. Vladimíra Maříka, DrSc., ředitele nově otevřeného centra CIIRC, a prof. Ing. Václava Hlaváče, CSc., kteří se ve svých přednáškách zabývali aktuálním vývojem v oblasti průmyslu, akademické sféry i otázkou budoucího přechodu od čtvrté k páté průmyslové revoluci.