Sweden - Swedish

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

ABB Ability Tour 2017

Digitaliseringen är helt avgörande för svensk konkurrenskraft. Allt fler delar inom energi, industri, samt transport och infrastruktur blir uppkopplade. Innovation och snabbhet är det viktigaste för att lyckas.


På ABB har vi samlat hela vårt digitala kunnande under namnet ABB Ability. Under hela hösten har vi delat med oss av inspiration och kunskap i tio städer runt om i Sverige - ABB Ability Tour.