Sweden - Swedish

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Inbjudan till ABB:s aktieägare

Informationsmöte 21 april kl. 10:00

Aktieägare i Sverige är välkomna att delta, förutom i årsstämman i Zürich, i ett informationsmöte i Västerås fredagen 21 april klockan 10.00. ABB:s koncernledning representeras av Bernhard Jucker. Dörrarna öppnas för registrering och inpassering klockan 09.00. Mötet beräknas vara avslutat 12:10.

Anmälan görs via abb.se/aktie eller telefon 021-34 01 40, senast 7 april. 
Inträdeskort till informationsmötet sänds till deltagare per post.

Program


Resultat ABB-koncernen 2016, strategi 2017 Next Level och framåt
Bernhard Jucker, ansvarig för Region Europa och medlem av ABB:s
koncernledning.

ABB i Sverige – 2016 och 2017
Johan Söderström, VD ABB Sverige.

Frågor och svar
Aktieägarna bereds tillfälle att ställa frågor till ledningen.

En revolutionerande energiomställning
Niklas Persson, global chef, HVDC, Division Power Grids
Pia Brantgärde Linder, affärsområdeschef High Voltage Products, Norra Europa
Nuria Criado-Alvarez, Line manager Software integration HVDC.

Den fjärde industriella revolutionen
Robert Larsson, chef Division Robotics and Motion Sverige
Björn Jonsson, chef Division Industrial Automation Sverige
Anna Mihlzen, projektledare, Control Technologies.