Sweden - Swedish

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Inbjudan till ABB:s aktieägare

Informationsmöte 11 april 2018 kl. 9:30

Aktieägare i Sverige är välkomna att delta, förutom i årsstämman i Zürich, i ett informationsmöte i Västerås onsdagen 11 april klockan 9:30. ABB:s koncernledning representeras av v Timo Ihamuotila, finanschef ABB. Dörrarna öppnas för registrering och inpassering klockan 08.30. Mötet beräknas vara avslutat 12:15.

Anmälan till informationsmötet i Sverige görs på samma svarsblankett som för anmälan och röstning till årsstämman i Zürich. Använd bifogat svarskuvert. Anmälan kan även göras elektroniskt via abb.se/aktie. Sista anmälningsdag är den 23 mars 2018.

Program


Välkomna och genomgång av säkerheten.
Suzanne Lagerholm, kommunikationschef ABB Sverige

ABB:s globala resultat för 2017 och utsikterna för 2018.
ABB – ledande inom energi och inom den fjärde industriella revolutionen.
Timo Ihamuotila, finanschef ABB-koncernen

ABB Sveriges resultat för 2017 och utsikterna för 2018.
Implementering av ABB:s tillväxtstrategi Next Level i Sverige.
Johan Söderström, VD ABB Sverige

Frågor från publiken.
Aktieägarna bereds tillfälle att ställa frågor till ledningen.

Digitalisering med ABB Ability skapar konkurrenskraft hos kunderna.
Lena Stridsman, Digital Lead ABB Sverige

Stadens kontrollrum – från vision till verklighet.
Mälarenergi
Ove Fredriksson, marknadschef
Cecilia Johansson, projektledare
Henrik Wickström, projektledare