Sweden - Swedish

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Ett smartare elnät som kan integrera riktigt mycket vind. Ett nära exempel är Gotland.

Gotland har idag en relativt stor vindproduktion på cirka 180 MW. Det motsvarar cirka 25% av all el som gotlänningarna gör av med. För att den vindproducerade elen ska räcka till hela ön krävs ett smartare elnät. Men det är inte långt borta.

Projektet är på många sätt världsunikt eftersom helt ny teknik testas i befintliga nät. Det ska bidra till att man på sikt kan utöka den installerade effekten på ön till 1000 MW och därmed göra Gotland till en exportör av vindel. Detta ska åstadkommas samtidigt som elkvaliteten ska förbättras.

ABB bidrar på många sätt. Ett problem med vindkraft är ojämn produktion. Ena minuten blåser det. Nästa är det vindstilla. Det gillar inget elnät, där det måste råda balans mellan tillgång och efterfrågan i varje ögonblick. Det löser ABB bland annat genom en ökad automation av elnätet samt dynamiska energilager, som kan användas för att balansera nätet när det inte blåser. Aktiva konsumenter, som anpassar sin förbrukning till tillgången på lokalproducerad el, är också en viktig del av lösningen.

Dela sidan