Sweden - Swedish

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

9 nya jobb som digitaliseringen skapar

Under den första maskinåldern ersatte ångmaskiner människans muskelkraft. Nu är vi mitt uppe i den andra vågen, när datorer och artificiell intelligens kompletterar våra hjärnor på arbetsmarknaden. Många jobb försvinner – men en hel del helt nya skapas. Här är framtidens nya jobb.

Text: Peter Hammarbäck

Foto: Colourbox

Customer Interaction Manager

Hur vet ni vad kunderna vill ha, egentligen? Fråga er ”CIM”. Kund-interaktions-chefens jobb är att se till att ni tillverkar och säljer det era kunder vill ha. Dagens – och morgondagens – konsumenter blir alltmer kräsna och vill gärna vara med själva och designa och bestämma hur produkten ska se ut och fungera. Människor som jobbar med detta, att så att säga ha örat mot rälsen och pekfingret i luften, kan ha en bra arbetsmarknad framför sig.

Foto: Colourbox

Data Artist

Har du varit på internet någongång? Det finns en väldig massa data där. Och mer och mer blir det; 90 procent av all lagrad information som finns har skapats under de två senaste åren. I takt med att världens samlade datamängd växer bortom alla rimliga gränser behövs människor som kan sålla i den, och dessutom presentera sina fynd på ett bra sätt. Här kommer så kallade Data Artists in i bilden. Det är en helt ny yrkeskategori som dykt upp de senaste åren. Arbetsbeskrivningen: hitta och visualisera information digitalt.

Foto: Colourbox

3D-husbyggare

Kring de (fortfarande) hajpade 3D-skrivarna bör en rad nya yrken dyka upp. Först och främst behöver någon göra ritningen som skrivaren ska jobba utifrån, men också 3D-skrivaroperatörer och materialkonsulter är rimliga framtidsyrken. I takt med att 3D-skrivarna ökar sin förmåga att tillverka komplexa och stora saker behövs en ”framtidsarkitekt” som är specialiserad på att ta fram hus som byggs av 3D-skrivare. Inte alls väsensskilt från dagens arkitekter och konstruktörer, men med andra kunskaper inom byggteknik, programmering och konstruktion.

Foto: Colourbox

Software agent

Redan i dag är det smått omöjligt för företag att se till att alla medarbetare har rätt programversioner, kan logga in på mailen och få ut maxpotential av sina datorer. När datorer blir bättre och gör mer jobb själva blir paradoxalt nog behovet av medarbetare som håller koll på dem större. Yrket ”software agent” förklaras som en kombination av digital och mänsklig resurs – en människa som med hjälp av datorprogram ger råd och ser till att organisationers it fungerar. Klart som korvspad? Kanske inte, men det är ju inte alltid it-avdelningens arbete i dag heller.

Foto: Jonas Bilberg

Robotskötare

Ett givet framtidsjobb är att ta hand om roboten. Beroende på vad det är för robot kan arbetsuppgifterna för en robotskötare se olika ut. Robotar förväntas exempelvis ta sig in i äldrevården, och där kanske det handlar om att köra ut och installera roboten hemma hos den äldre, och se till att robot och åldring så att säga trivs med varandra. En del service lär det bli på robotar. Inom industriell tillverkning kommer robotskötandet att handla mer om programmering och regelbunden service, som det redan är i dag. Inom försvaret (USA:s försvar är långt framme här) kan robotchauffören bli den nye drönaroperatören, det vill säga människor som styr Terminator-liknande robotar i militära insatser. Ett möjligt, välbetalt framtidsjobb för dina Counterstrike-spelande tonårsbarn?

Foto: iStock

Digital lobbying strategist

Traditionell pr – att nå ut till folkmassorna genom att få ut och kontrollera budskap i massmedier – är sannolikt på utdöende, eftersom få läser tidningar och de tidningar som finns kvar snart skrivs av robotar (en ”robot” på en svensk tidningsredaktion skriver redan i dag sportreferat). Att kunna få ut, styra och påverka budskap i det digitala landskapet – främst genom sociala medier – är däremot färdigheter som har goda framtidsutsikter på arbetsmarknaden. Fler företag kommer att ta hjälp av Digital Lobbying Strategists.

Foto: Colourbox

Brie de Meauxexpert

Okej, charkpersonal är tekniskt sett inte ett nytt yrke men det får belysa en viktig del i det här. Automatiseringen må slå ut vissa arbetsuppgifter, som kassabiträden i mataffärer, men i takt med att det blir färre mänskliga ansikten i kassan blir det desto fler bakom charkdisken eller i andra delar i butiken där guidning och situationsanpassad rådgivning värderas högt. Så även inom vården, där vissa monotona och tunga arbetsuppgifter försvinner men det i sin tur ger större möjligheter för den mänskliga vårdpersonalen att ägna sig åt just mänsklig samvaro.

Foto: Getty Images

Innovation Officer

Färre traditionella storföretag kommer att bekosta massiva, egna forsknings- och utvecklingsavdelningar år ut och år in. Helt enkelt eftersom det arbetssättet inte längre är rationellt i den snabba, digitala världen. I stället kommer det att behövas människor anställda på företag som ansvarar för innovation och produktutveckling, men inte själva utför den: Innovation Officers tar tillvara de nya digitala möjligheter som hela tiden skapas för företaget. Hur ska vi jobba i det här projektet för att få fram det kunderna vill ha? Vilka nya digitala möjligheter kan vi jobba med, och hur? CIO kommer att betyda Chief Innovation Officer i framtiden, spår många.

Foto: Getty Images

Chief Happiness Officer (CHO)

Enligt rekryteringsfirman Hammer & Hanborg är Chief Happiness Officer en jobbtitel som kan dyka upp framöver. När ni blir allt färre på firman, en kollega tackas av varje fredag i automatiseringens tidevarv, så vill det till att ni har en bra humördirektör. Helt enkelt en person som är ansvarig för att se till att de människor som trots allt jobbar på företaget mår bra och har roligt. Allt enligt parollen ”Lycka och skratt föder kreativitet – kreativitet ger bättre lönsamhet.”