Sweden - Swedish

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Äntligen jobb löser många utmaningar

De är välutbildade, ambitiösa – och arbetslösa. För många utlandsfödda akademiker är den svenska arbetsmarknaden ordentligt stängd. Initiativet Äntligen jobb kan ge en lika efterlängtad som välförtjänt öppning.

"Äntligen jobb har gett mig två bra saker. Jag har kommit in på den svenska arbetsmarknaden och jag har kommit ett steg närmare min dröm, att jobba inom försäljning", säger Muayyad Fakih.

Muayyad jobbar som kundsupportspecialist på Svensk Försäljning. Han kommer från Syrien och hade läst datavetenskap i Jordanien innan han kom till Sverige för drygt fem år sedan. Att hitta ett jobb här visade sig svårt. Muayyad skickade hundratals cv utan att få komma på någon intervju. 

"Som utlandsfödd akademiker har man många stora utmaningar: Du saknar referenser, språket och kontakter. Äntligen jobb är ett bra program, för det har gett mig svenska referenser, språket utvecklas tillsammans med kollegorna och jag får möjlighet att knyta kontakter och bygga ett professionellt nätverk", säger Muayyad Fakih.

Kort startsträcka

Tiotusentals utlandsfödda akademiker saknar arbete i Sverige. ABB är med i Äntligen jobb, initiativet som ska ge utlandsfödda akademiker en ingång till den svårforcerade svenska arbetsmarknaden. Misagh Moghadasi, kontorschef för Project Engineering på Force Measurement, nappade på möjligheten att ta emot en praktikant, som under ett halvår både hann syna och optimera avdelningens processer.

"Äntligen jobb-praktikanterna har hög utbildningsnivå och deras uppstartstid är kort", säger Misagh Moghadasi. 

Att vara handledare inom Äntligen jobb är inte betungande, och Misagh tycker att fler borde ta chansen att ta emot en praktikant.

"Jag tror att det ofta är rädslor som stoppar: Chefer är oroliga att det kommer att ta mycket tid, man är bekymrade över att praktikanterna inte har svensk utbildning, att de inte pratar svenska korrekt eller att de kanske tänker annorlunda än vi", säger Misagh.

"Men på ett internationellt företag som ABB är vi ju vana vid att arbeta med människor från andra länder. Jag tror att mångfald är ett framgångskoncept, och att det i det långa loppet är viktigt med olikheter för att skapa en innovativ miljö."

Förverkliga drömmar

ABB har hittills tagit emot 47 Äntligen jobb-praktikanter, nio av dem gör sin praktik just nu. Åtta praktikanter har blivit kvar på ABB efter praktikperiodens slut. Mahsa Dorostkar från Iran är en av dem. Hon gjorde praktik på HSE-avdelningen på Service när en administratörstjänst blev ledig på enheten, och nu arbetar hon bland annat med orderregistrering och fakturahantering för Kraftservice och ABB University.

"Det är roligt och jag trivs bra på jobbet. Att komma in i gänget har gått bra och jag känner mig trygg och effektiv", säger Mahsa Dorostkar. 

Volha Coppin kom också till Service tack vare Äntligen jobb. Trots ekonomistudier i hemlandet Vitryssland, språkstudier i Frankrike och studier i produktionsutveckling i Sverige förblev hon arbetslös. Ett projekt för ett nytt ledningssystem blev till slut öppningen.

"Om det inte finns någon ledig tjänst kanske arbetsgivaren kan hitta plats i ett projekt eller har något på sin to-do-list som en praktikant kan lösa. För mig var det väldigt intressant att jobba med det nya ledningssystemet. Det fanns inte mycket på plats, vilket innebar frihet inom vissa ramar", säger Volha Coppin.

Volha blev kvar som systemadministratör på Service efter Äntligen jobb.

"Att få det här jobbet har gett mig så mycket självkänsla! Personerna som tar emot oss är som trollkarlar: De ger oss möjlighet att förverkliga det vi drömmer om", säger Volha Coppin.

Text: Lena Bergman Foto: Jonas Bilberg

Äntligen jobb

ABB deltar tillsammans med flera svenska företag i Äntligen Jobb, ett praktikinitiativ för att minska utanförskap och långtidsarbetslöshet, och i stället bidra till att fler utlandsfödda akademiker får en rättvis chans på den svenska arbetsmarknaden. I samarbete med Arbetsförmedlingen erbjuds praktikplatser under tre till sex månader. Praktikanten får ersättning från Arbetsförmedlingen under praktiken, medan ABB står för handledning.

”Gör du det inte av någon annan anledning så gör det för att ta ditt samhällsansvar”, säger Misagh Moghadasi, kontorschef för Project Engineering på Force Measurement, som hoppas att fler ABB-chefer ska ta emot Äntligen jobb-praktikanter.

Bilder

”Äntligen jobb har gett mig så mycket självförtroende och utveckling”, säger Volha Coppin, som fick vänta i tio år på sitt första svenska jobb.

Mahsa Dorostkar trivs med kollegorna på Service: ”När vi sitter och pratar med varandra ser jag att alla har liknande tankar, oavsett vilket land eller vilken kultur man kommer ifrån. Man får mycket erfarenhet inom jobbet och lär sig mycket om svensk arbetskultur.”

Muayyad Fakih kom till ABB tack vare ett speedmeeting för Äntligen jobb: ”Att mötas ansikte mot ansikte är den bästa chansen för både arbetssökaren och arbetsgivaren, så speedmeeting är en bra möjlighet att hitta rätt person till rätt tjänst.”