Sweden - Swedish

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Automatiserade containerkranar lyfter USA

Fjärrövervakning från kontrollrummet skapar ökad produktivitet, förbättrad kommunikation och möjlighet till en ren arbetsplats. Containerterminalen i staden Long Beach ligger i teknikens absoluta framkant – med hjälp av ABB:s automation.


Längs med kusten i södra Kalifornien ligger containerhamnarna på rad. Här möts fartyg, tåg och lastbilar för att se till att varor från hela världen kan lastas och lossas och komma dit de ska. En av dessa hamnar är Long Beach Container Terminal (LBCT) som är USA:s första helt automatiserade containerterminal.

Anthony Otto är vd för LBCT och säger att han påbörjade projektet med att utveckla och bygga terminalen för cirka tio år sedan.

– Slutmålet var att hitta den bästa möjliga lösningen och att bygga en terminal som ligger i teknikens absoluta framkant. Vad vi har åstadkommit här är ett paradigmskifte i vår bransch, i södra Kalifornien och USA, säger han.

En av de absolut viktigaste funktionerna på terminalen är förstås de automatiserade containerkranarna. Och när det kom till kranautomation stod det, enligt Anthony Otto, tidigt klart vem som var en lämplig partner för den nya terminalen.

– ABB har den nödvändiga erfarenheten och är den ledande leverantören för automatiserade containerterminaler, säger han.

Till följd av detta är alla kranar på kajen, containerlager och över järnvägen utrustade med ABB:s automationslösningar. Kajkranarna har även ett OCR-system (Optical Character Recognition) från ABB för automatiserad containeridentifiering och detektering av dörriktningen.

Den första delen av terminalen öppnades i april 2016. LBCT betjänar jättefartyg och många gånger behöver omkring 10 000 förflyttningar utföras av endast kajkranarna för att lossa och lasta ett enda fartyg. När den sista delen av terminalen är klar 2021, kommer LBCT kapacitetsmässigt vara den största containerterminalen i USA.

Eftersom terminalen är helt automatiserad, drivs den på ett helt annat sätt än de konventionella terminalerna. Detta har haft positiv påverkan på både operatörernas och underhållspersonalens arbete.

– Automation har kraftigt förändrat underhållsuppgifterna. Det omfattar nya utmaningar och kräver ny kunskap eftersom uppgifterna nu är mer tekniska, datoriserade och mjukvarurelaterade. Vi har även mycket mer samordning med andra avdelningar när det gäller tillgång till utrustning. Men målet är fortfarande detsamma – att hålla lasten i rörelse och minimera driftstopp, säger Giuseppe Giannola som arbetar med underhåll och reparation av staplings- och kajkranar på LBCT. 

Hans chef, Jim Jacobs, bekräftar att teamet har en ny verklighet att förhålla sig till: ”I en konventionell terminal kan du låta en del saker passera, men i en automatiserad terminal måste man se till att utrustningen hålls i bästa möjliga skick hela tiden. I en automatiserad terminal behöver driften av terminalen förutsägbarhet och tillförlitlighet.” 

Tack vare automation har kranoperatörerna fått lämna sin tuffa arbetsmiljö och flyttat till ett kontrollrum där de fjärrövervakar en flotta av helautomatiserade staplingskranar, vilket är en relativt ny företeelse i USA. Och denna förändring uppskattas verkligen; kranoperatörerna på LBCT säger att enkla saker spelar en viktig roll. Som att till exempel arbeta i en ren miljö, att kunna ta en paus för en kopp kaffe, eller bara att kunna röra på sig. 

Förutom att vara ”kranförarnas kontor” är kontrollrummet även den viktigaste delen för att hålla containrarna i rörelse. Det förbättrar kommunikationen mellan operatörerna, men också mellan operatörerna och underhållspersonalen eftersom en del av underhållspersonalen är stationerad i samma kontrollrum. Allt detta har skapat en stark teamkänsla och ökat produktiviteten.

Long Beach Container Terminal är nu på väg att ersätta två åldrande terminaler. Den nya terminalen är både säkrare, mer miljöanpassad och produktiv än sina föregångare..

Text Maarit Nyström. Foto: ABB.

Kranarna på LBCT


STS-kranar (Ship-to-shore) med världsledande lyftkraft
  • Lyfthöjd på upp till 50,3 meter.
  • Lyftkapacitet på upp till 130 ton.
  • Helautomatiserad containeröverlämning och detektering av dörriktning med OCR-system.

Snabba och effektiva automatiska staplingskranar
  • Staplar 6 containrar i höjd och 9 eller 10 i bredd för optimerat utnyttjande av utrymme.
  • Stapling med hög precision.
  • Automatisk avlastning och leverans av containrar på terminalfordon och lastbilar.

Järnvägskranar i anslutning till containerterminalen
  • Kranarna är utrustade med likadan funktionalitet som de automatiska staplingskranarna.
  • Konstruerade för att användas över åtta spår.

I kontrollrummet ser kranoperatörerna tillsammans med underhållspersonalen till att allting flyter på som det ska. Den unika möjligheten till nära samarbete mellan dessa yrkesgrupper har skapat teamkänsla och förbättrat produktiviteten på LBCT.

Det har ABB levererat till LBCT

ABB har levererat automation, el – och styrsystem till 90 kranar på Long Beach Container terminal. När den sista fasen av terminalen är färdigbyggd 2021 kommer det att vara den största i USA.

Mer...