Sweden - Swedish

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Avlopp utan avbrott

Sedan slutet av 60-talet har Käppalaverket på Lidingö varit en trogen tjänare till Stockholms undre värld – avloppen. Här renas dagligen avloppsvatten från 650 000 invånare. 

Efter decennier i drift börjar lågspänningsställverken närma sig den sista delen i produktlivscykeln. Nu behöver reningsverket modernisera utrustningen utan att påverka driften. 
– Fokus ligger på ett snabbt byte, säger Mats Schultze, el- och automationschef, Käppalaverket.


I ett kyligt bergrum på östra Lidingö ligger väldiga reningsbassänger på rad. Överallt låter det från vatten som porlar och luftpumpar som pyser, och visst luktar det inte helt underbart. Hit kommer avloppsvatten från elva kommuner genom en flera mil lång underjordisk tunnel med en lutning på en promille. Från duschrum i Danderyd, toaletter i Täby och avlopp på Arlanda kommer varje sekund avloppsvatten motsvarande sju badkar.

Från ett av många teknikrum bryter Mats Schulzes röst genom det elektriska surret. Han är el- och automationschef på Käppalaverket där många brytare av modellen Megamax F2, som driver luftpumpar till en del av sedimenteringsprocessen, nu är i sista delen av sin livscykelfas. 

– Vi jobbar mycket med förebyggande underhåll och nu har turen kommit till lågspänningsställverken, säger Mats Schultze. 

För snart 20 år sedan gjordes den senaste stora moderniseringen på Käppalaverket. Lågspänningsställverken med Megamax F2 togs i drift för snart två decennier sedan och befinner sig nu i Obsolete livscykelfas. Men att byta ut hela anläggningen som kräver ett längre driftstopp var inte ett alternativ. När ABB föreslog ett retrofitbyte, där endast de lösa delarna ersätts, var valet enkelt, enligt Mats Schultze. 

– Att bygga om ett helt ställverk brukar dra ut på tiden. Nu fick vi ett snabbt byte som ger en modern maskin med mindre underhåll. Det är också klara fördelar att ha en produkt som passar in i det befintliga systemet, säger Mats Shultze. 

Peter Eklund, projektledare på ABB Kraftservice, beskriver skämtsamt konverteringen från Megamax F2 till Emax 2 som att byta batterier på en ficklampa. Även om den verkliga tiden ligger mellan två och fyra timmar, från stopp till start, testkört och klart, är det en reducerad installationstid på upp till 90 procent jämfört med traditionella eftermonteringslösningar.

– Det är en färdig lösning och ett billigt sätt att uppdatera ställverket till en ny generation. Framförallt är den stora vinsten det korta driftstoppet, säger Peter Eklund. 

Mats Schultzes jobb på Käppalaverket består mycket i att alltid ligga steget före. För att vattnet ska gå igenom de sju stegen och släppas ut renat måste anläggningen alltid vara i gång. 

– Det är förstås kostsamt för ett pappersbruk att stanna driften, men de kan göra det. Vi kan inte be våra kunder sluta gå på toa, säger Mats Schultze. 

Med mer än en miljon kubikmeter inkommande avloppsvatten per dag får ett driftstopp inte ske.

– Det är en hederskodex att inte släppa ut orenat avloppsvatten i sjön. Vi ökar hela tiden vårt miljötänk och ett sådant utsläpp får stora miljökonsekvenser, säger Mats Schultze.

Avloppsvattnet går först genom en silning, där toapappret separeras, vidare till avluktning. Det rinner ned till för- och eftersedimenteringen, genom bassängen med ”våra husdjur”, som personalen på reningsverket kallar delen med den biologiska nedbrytningen. Som sista steg, innan vattnet släpps ut på 45 meters djup mellan Lidingö och Nacka, renas det genom ett sandfilter. 

Förutom att släppa ut 51 miljoner kubikmeter renat avloppsvatten producerar Käppalaverket också 4,2 miljoner normalkubikmeter fordonsgas till Stockholms lokaltrafiks biogasbussar.

I teknikrummet på Käppalaverket ligger den gamla Megamaxbrytaren på golvet nedanför den nymonterade Emax 2. Bytet gjordes inte för att det var något fel på den gamla. Käppalaverket jobbar med en tredubbel redundans. En annan fördel med retrofitbytet var att reservdelar till de gamla brytarna, som fortfarande är i drift, frigjordes. 

– Det är sådana lösningar man vill ha. Ju enklare det är, desto säkrare är det, säger Mats Schultze. 

Text och foto:Erik Ardelius

Vill du ha produktinformation eller service?

Det här är Emax 2:

Emax 2 för direkt ersättning av effektbrytaren Megamax F1/F2 erbjuder en smart och snabb uppgradering av befintliga lågspänningsställverk. Den nya brytaren levereras med en fabriksmonterad konverteringssats – retrofitkit – som innebär att den kan installeras i Megamax fasta kassett. Den främsta fördelen är att installationen bara tar mellan 2-4 timmar, från stopp till start, testat och klart. Retrofit-lösningen kräver ingen demontering av befintliga fasta delar och med endast några få tillägg skjuts en ny Emax 2 på plats.

Emax 2 med fabriksmonterad konverteringssats för Megamax F1/F2

Det här gjorde ABB:

Som första kund i Sverige har Käppalaverket investerat i en Emax 2 1250A som ersättare till Megamax F2. Lösningen rekommenderades av ABB för att den äldre brytaren nu befinner sig i Obsolete livscykelfas, där det är hög tid att titta på ersättning för att säkra driften för framtiden. Retrofitbytet gjorde också att Käppalaverket på ett effektivt sätt, både ur framtida driftekonomisk synpunkt och driftsäkerhetsmässigt kunde modernisera och uppgradera befintliga lågspänningsställverk. ABB stod för installationen.

Länkar

Kontakt

Vad behöver du?

Skicka din förfrågan

Välj land från listan nedan
Land
Plats
För det här landet använd ABB:s kontaktuppgifter för partner
Namn
Företag
E-post
Telefon
Postnummer
Ditt meddelande
Avbryt

Tack för din förfrågan
Vi återkommer till dig så snart vi kan

Tillbaka

Ett fel inträffade och din förfrågan kunde inte skickas
Försök lite senare.

Tillbaka

Din säljkontakt på ABB

Din lokala ABB-kontakt för partner

Din säljkontakt på ABB

Din lokala ABB-kontakt för partner

Namn
Adress
 
Telefon
 
Fax
 
E-post
 
 

Välj land från listan nedan

Stäng

Skicka din förfrågan

Välj land från listan nedan
Land
Plats
För det här landet använd ABB:s kontaktuppgifter för partner
Namn
Företag
E-post
Telefon
Postnummer
Ditt meddelande
Avbryt

Tack för din förfrågan
Vi återkommer till dig så snart vi kan

Tillbaka

Ett fel inträffade och din förfrågan kunde inte skickas
Försök lite senare.

Tillbaka

Din servicekontakt på ABB

Din lokala ABB-kontakt för partner

Din servicekontakt på ABB

Din lokala ABB-kontakt för partner

Namn
Adress
 
Telefon
 
Fax
 
E-post
 
 

Välj land från listan nedan

Stäng

Skicka din förfrågan

Välj land från listan nedan
Land
Plats
För det här landet använd ABB:s kontaktuppgifter för partner
Namn
Företag
E-post
Telefon
Postnummer
Ditt meddelande
Avbryt

Tack för din förfrågan
Vi återkommer till dig så snart vi kan

Tillbaka

Ett fel inträffade och din förfrågan kunde inte skickas
Försök lite senare.

Tillbaka

Din kontakt på ABB vid nödsituationer

Din lokala ABB-kontakt för partner

Din kontakt på ABB vid nödsituationer

Din lokala ABB-kontakt för partner

Namn
Adress
 
Telefon
 
Fax
 
E-post
 
 

Välj land från listan nedan

Stäng

Authorized Value Providers

Stäng
Kontakt för Service är inte tillgänglig