Sweden - Swedish

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

E-house blev snabb kraftlösning för Zinkgruvan

Redan maxbelastning på kapaciteten, ny utbyggnad på gång och varken plats eller tid att ordna fram ett nytt ställverk. Zinkgruvan i Askersund stod minst sagt inför ett dilemma, ett dilemma som löstes av modulbaserade konceptet E-house från ABB.

Anders Rehnberg, projektledare på Zinkgruvan AB, höll under 2015 på och funderade fram och tillbaka. Gruvan hade varit i drift sedan 1857 och med sina 380 anställda producerade man zink, bly, koppar och lite silver. Allt gick bra, så bra att gruvan höll på att planera för en ny kvarnhall för att kunna utöka produktionen.

Men utökad produktion kräver mer kraft och företaget låg redan på översta gränsen av vad man fick ta ut. Ett nytt ställverk, kompletterat med kondensatorbatteri, krävdes för att kunna utöka abonnemanget från befintliga 12 till 16 megawatt. Problemet var bara var i hela friden det här skulle få plats?

"De befintliga husen hade inte plats för några fler komponenter", säger Anders Rehnberg.

"Dessutom skulle vi, om vi började riva och bygga till, behöva stänga ner driften i flera veckor. Och egentligen fanns ingen tid för det, utan vi kunde max få en vecka på oss när anrikningsverket ändå var stängt för planerade reparationer."

Dessutom visade det sig att marken där ställverket skulle placeras var så genomkorsad av diverse kablar att det i princip var omöjligt att gräva för att förbereda marken för byggnation av ett nytt hus. Anders Rehnberg ringde därför Göran Lundbäck, säljare på ABB, och tillsammans diskuterade de hur problemet skulle kunna lösas. Göran föreslog då en E-houselösning.

E-houselösning

Ett E-house är ett mobilt, modulbaserat containerhus specialkonstruerat för att innehålla all nödvändig elektrisk utrustning för eldistribution. Istället för att bygga ett permanent hus på plats gjuter man istället sex till åtta plintar i marken där E-houset ska stå, sedan ställer man dit containern och tar det hela i drift.

"En stor fördel med ett E-house är att all installation och testning görs på plats i fabriken", säger Göran Lundbäck.

"Du får en produkt där allt är installerat, färdigprovat och utcheckat i fabriken. När det väl är på plats är det nästan lika enkelt att ta i drift som när du stoppar in sladden i uttaget i väggen hemma."

Dessutom finns möjlighet för kunden att själv påverka utformningen av E-houset.

"Vi tar fram ett förslag utifrån kundens förutsättningar och sedan diskuterar vi oss fram till en optimal lösning", säger Göran Lundbäck.

"Och så har vi ett Factory Acceptance Test (FAT), då kunden kommer till fabriken och har möjlighet att dels kolla så att allt är som det ska, dels att komma med önskemål om ytterligare ändringar så att det kan ordnas innan leverans."

I Zinkgruvans fall insåg ABB till exempel under resans gång att containern skulle behöva breddas en decimeter för att allt skulle få plats.

"Men de ändringarna sköttes bra och över huvud taget tycker jag att både teknik och kommunikation har skötts proffsigt. Vi har fått en jättefin container", säger Anders Rehnberg.

Snabb idrifttagning

Men för Zinkgruvan var det ändå den snabba idrifttagningen som var den stora fördelen. 

"Om vi måste kan vi köra gruvan på reservmatning, men inte resten av anläggningen", säger Anders Rehnberg.

"Därför var det viktigt att vårt E-house stod på plats när det var dags för planerat stopp i en vecka på anrikningsverket, för vi hade bara de dagarna på oss att få det att fungera."

Och det gick. På bara fyra dagar kopplades allt in och var klart för start.

"Hade vi byggt ett nytt hus istället hade det säkert tagit flera veckor, veckor som vi inte hade", säger Anders Rehnberg. 

"Dessutom har vi nu reservfack i vårt E-house så när det blir utökning i framtiden har vi möjlighet att koppla in det där. Vi är inte fastlåsta."

Text: Karin Aase Foto: Jesper Anhede

Vill du ha produktinformation eller service?

Det här är E-house

När utrymmet för kraftförsörjningen är begränsad och när marken inte är lämplig för en ställverksbyggnad finns ett bra alternativ – ett skräddarsytt containerställverk specialkonstruerat för att innehålla all nödvändig elektrisk utrustning för eldistribution. E-house är ett förmonterat och modulbaserat hölje för utomhusplacering och rymmer ett mellanspännings- och ett lågspänningsställverk samt hjälputrustning. Det är klart att tas i drift på anläggningsplatsen efter ett minimum av installations-, driftsättnings- och uppstartsarbete. Huset är ett alternativ till traditionella platsbyggda konstruktioner.

Det här gjorde ABB

Till Zinkgruvan har ABB levererat ett E-house med sadeltak och stödben. Huset är indelat i två rum, ett utrustat med lokal manöverpanel, ett utrustat med sex ställverksfack. Dessutom ingår hjälpkraft 110 Volt DC, HVAC-anläggning, brandlarm, värmebelysning, trappor och nöddörröppnare. 

Länkar

Bilder

Kontakt

Vad behöver du?

Skicka din förfrågan

Välj land från listan nedan
Land
Plats
För det här landet använd ABB:s kontaktuppgifter för partner
Namn
Företag
E-post
Telefon
Postnummer
Ditt meddelande
Avbryt

Tack för din förfrågan
Vi återkommer till dig så snart vi kan

Tillbaka

Ett fel inträffade och din förfrågan kunde inte skickas
Försök lite senare.

Tillbaka

Din säljkontakt på ABB

Din lokala ABB-kontakt för partner

Din säljkontakt på ABB

Din lokala ABB-kontakt för partner

Namn
Adress
 
Telefon
 
Fax
 
E-post
 
 

Välj land från listan nedan

Stäng

Skicka din förfrågan

Välj land från listan nedan
Land
Plats
För det här landet använd ABB:s kontaktuppgifter för partner
Namn
Företag
E-post
Telefon
Postnummer
Ditt meddelande
Avbryt

Tack för din förfrågan
Vi återkommer till dig så snart vi kan

Tillbaka

Ett fel inträffade och din förfrågan kunde inte skickas
Försök lite senare.

Tillbaka

Din servicekontakt på ABB

Din lokala ABB-kontakt för partner

Din servicekontakt på ABB

Din lokala ABB-kontakt för partner

Namn
Adress
 
Telefon
 
Fax
 
E-post
 
 

Välj land från listan nedan

Stäng

Skicka din förfrågan

Välj land från listan nedan
Land
Plats
För det här landet använd ABB:s kontaktuppgifter för partner
Namn
Företag
E-post
Telefon
Postnummer
Ditt meddelande
Avbryt

Tack för din förfrågan
Vi återkommer till dig så snart vi kan

Tillbaka

Ett fel inträffade och din förfrågan kunde inte skickas
Försök lite senare.

Tillbaka

Din kontakt på ABB vid nödsituationer

Din lokala ABB-kontakt för partner

Din kontakt på ABB vid nödsituationer

Din lokala ABB-kontakt för partner

Namn
Adress
 
Telefon
 
Fax
 
E-post
 
 

Välj land från listan nedan

Stäng

Authorized Value Providers

Stäng
Kontakt för Service är inte tillgänglig