Emil and Marcus will complete a degree project which might solve one of the ABB's greatest challenges.
Sweden - Swedish

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Exjobb ska öka teknikintresse

Snart är de färdiga ingenjörer – och lärare. Men först ska Emil och Marcus göra ett exjobb som kan vara svaret på en av ABB:s stora utmaningar.

ABB vill att fler unga ska intressera sig för teknik. Men få lärare kan tillräckligt om teknik för att kunna väcka det intresset. På ABB finns visserligen teknikkunskapen, men begränsade möjligheter att sprida den till ungdomar. Det här vill studenterna Emil Wilhelmsson och Marcus Berg vara med och lösa. Först i sitt exjobb, och så småningom i sina framtida yrkeskarriärer.

Emil och Marcus är inne på femte och sista året av sina högskolestudier på KTH och Stockholms universitet. I juni blir de färdiga civilingenjörer med lärarbehörighet. De har båda valt att läsa ämneskombinationen matematik och fysik, och framtidsplanerna är utstakade:

"Först vill vi jobba som ingenjörer. Jag vill ha mer erfarenhet innan jag jobbar som lärare, både för att kunna komma med konkreta exempel och för att kunna inspirera eleverna", säger Emil Wilhelmsson.

Utbildning på webben

Men innan det är dags för honom och Marcus att ta steget ut i yrkeslivet återstår att avsluta det exjobb som de är mitt uppe i: Att tillsammans med ABB utveckla ett koncept för teknikutbildningar riktade till högstadieelever. Det ska bli en modern, pedagogisk och intresseväckande webbaserad utbildning, som kommer att vara till hjälp för de lärare som inte har den dubbla utbildning som Marcus och Emil har.

"Vi blev lite förvånade när vi intervjuade lärare om deras behov och insåg att lärarna ofta anser att de själva inte har tillräcklig kunskap. Det kan göra det väldigt svårt för dem att inspirera och väcka elevernas intresse", säger Marcus Berg. 

Utbildningen, som kommer att finnas på ABB:s hemsida, ska kunna handla om allt från robotar och motorer till styrsystem. Inledningsvis kommer den att handla om elkraft, och idag är Marcus och Emil på ABB för att lära sig mer av en riktig elkraftsnestor, Håkan Johansson från Power Grids. Han delar mer än gärna med sig av sitt kunnande.

"Att smitta med kunskap är kul! På ABB är vi ofta så inne i detaljer att vi ibland missar helheten – vi behöver hjälp att förklara vad som händer hela vägen från generering till eluttag", säger Håkan Johansson".

Välkommen hjälp

Björn Sandberg från Communication Center, som är Marcus och Emils handledare, är också med under besöket. För Björn och ABB är det här exjobbet en välkommen hjälp med ett problem man dagligen brottas med. 

"Rekryteringsbehovet av teknikkunniga är enormt framöver och att få unga intresserade av teknik är en utmaning för hela vår bransch. Vi måste bli duktigare på att lyfta fram vilka jobb som finns här. Vi behöver till exempel visa att arbetet som ingenjör inte innebär att sitta ensam på sin kammare, utan tvärtom, här arbetar vi tillsammans för att ta fram lösningar på viktiga framtidsfrågor", säger Björn Sandberg.

Text: Lena Bergman Foto: Jonas Bilberg

Exjobb

Ett examensarbete på ABB ger dig nya idéer och perspektiv samtidigt som det bidrar till din personliga utveckling. Du får använda och testa dina teoretiska kunskaper när studierna omsätts i praktisk handling. Du får även inblick i vår koncern och vår verksamhet. 

Alla examensarbeten utannonseras bland våra lediga tjänster.

Emil Wilhelmsson och Marcus Berg avslutar studierna på KTH med ett exjobb på ABB. Tillsammans utvecklar de ett koncept för teknikutbildningar riktade till högstadieelever.

University Relations

ABB arbetar systematiskt för att knyta närmare band med universitet och högskolor. Det innebär bland annat gemensamma forskningsprojekt, och att ABB erbjuder examensarbeten, sommarjobb och plats för doktorander. Idag har ABB samarbetsavtal med Chalmers Tekniska Högskola, Mälardalens Högskola, Kungliga Tekniska Högskolan, Uppsala Universitet och Linköpings Universitet.

Bilder

Så här funkar det! KTH-studenterna Emil Wilhelmsson och Marcus Berg är på ABB för att lära sig mer om elkraft av Håkan Johansson från Power Grids. Med på besöket är även exjobbs-handledaren Björn Sandberg.

”Vi kan hjälpa till att lösa ett problem. Med vårt exjobb kan vi vara mellanhanden mellan ABB och läraren”, säger Marcus Berg.

Länkar