Sweden - Swedish

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Långsiktigt fokus på säkerhet – nyckeln till framgång för Service

Genom enträget arbete har ABB:s serviceenhet gått från 45 olyckor per år vid år 2000, till 0 olyckor 2016. Hans Eckerrot, Sverige-chef Service, har lett arbetet. ”Det gäller att vara ödmjuk inför frågeställningen. Vi har nått långt, men i den här frågan finns det alltid mycket kvar att förbättra.”

ABB:s serviceverksamhet har alltid jobbat med säkerhetsfrågor, trots det hade man ett 40-tal LTI- olyckor (Lost Time Injury) per år med sjukskrivning som följd i början av 2000-talet. Något som fick Hans Eckerrot och övriga ledningen att börja fundera på vad som kan göras.

”Det är en självklarhet att vi inte vill att våra medarbetare, våra kunder och våra underleverantörer ska skadas, och i början av 2000-talet började både vi och övriga ABB att jobba mer med de här frågorna. Sedan har vi gradvis lagt mer och mer energi, och även om vi är långt ifrån klara har vi nu haft totalt tre år med noll LTI-olyckor.”

Vad är det då som ligger bakom det här fina resultatet?

”Det är ingen rocket science utan det handlar om att lyfta frågan och jobba systematiskt. Samtidigt är det ofta det enkla som är det svåra, för det finns otroligt många händelser som kan leda till en olycka och därför är det också otroligt många aktiviteter som måste göras för att nå målet.”

Säkerhet som fokusområde

För ABB:s serviceenhet började det hela med att ta med ”Hälsa och Säkerhet först” i de strategiska målen samt att införa säkerhet som ett obligatoriskt fokusområde inom företagets verksamhetsutveckling. Och att en efter en systematiskt börja undersöka de olyckor som organisationen drabbats av och dra lärdom av dem.

”Ska man nå framgång i det här arbetet måste man intressera sig för vad som pågår, följa upp rapportering och liknande. När man väl börjar göra det dyker det upp en fruktansvärt massa saker som inte är bra, och så får man helt enkelt ta tag i dem en i sänder och se till att åtgärda dem.”

Idag inleds allt arbete med en säkerhetsgenomgång. Och upptäcker en tekniker ute på uppdrag att det finns risk att hen ramlar om hen klättrar istället för att använda skylift, då ska arbetet stoppas tills en skylift finns på plats. Saknas skyddsplåtar ute hos kunden, då ska arbetet stoppas tills skyddsplåtar är på plats.

”Medarbetarnas involvering och engagemang är avgörande, för det är de som ser och rapporterar saker som vi sedan kan åtgärda. De har jättestor inverkan på resultatet och måste vara involverade för att vi ska nå någonstans. Sedan är det här en fråga som är lätt att få engagemang kring – vem vill inte gå frisk hem från jobbet?”

Men det är inte bara medarbetarna som måste vara involverade om säkerhetsarbetet ska ge resultat. För att nå dit krävs ett engagerat ledarskap som bygger en kultur av medvetenhet kring säkerhetsfrågor. Det är inte ok att en chef har på sig fel skor eller struntar i att ta på sig hjälm, utan ledarskapet måste visa att de här frågorna är viktiga ner i minsta detalj.

”Du måste vara med, ner på skruv- och mutternivå, och verkligen lyssna på och följa upp det som medarbetarna rapporterar. Att jobba med säkerhet är en ypperlig skola i närvarande ledarskap.”

Skapar spin-off effekt

Eftersom säkerhet är ett brett område som involverar allt från från underleverantörer till ordning och reda i bilen får det också konsekvenser för de flesta andra områden inom organisationen också.

”Många organisationer hoppar över eller lägger så lite tid som möjligt på säkerhetsarbete för att man tror att det tar tid från kärnverksamheten. Men så är det ju inte alls, tvärtom! Ett starkt fokus på säkerhet gör att du får en stor spin-off effekt!”

För även om organisationen börjar med de uppenbara riskerna som att medarbetarna inte ska gå under hängande last eller att de ska ha säkerhetssele vid arbete på hög höjd så kommer många andra frågor in längs med vägen.

”Du upptäcker efter ett tag att säkerhet hänger mycket ihop med vad du får för produkter från dina leverantörer, och då skärper du upp det arbetet. Sedan inser du att du måste ha elsäkerhetsledare på plats för att minska olycksrisken vid vissa jobb, och då tvingas du planera jobben bättre och då får du bättre struktur på vad du gör. Och sedan inser du att du för att undvika fallolyckor måste ha ordning och reda i verkstan, och så skärper du upp rutinerna där. Om man drar i säkerhetsspaken får man helt enkelt med sig en väldigt massa positiva effekter i hela organisationen.”

Ständiga förbättringsmöjligheter

Men Hans Eckerrot är mycket noga med att påpeka att även om serviceverksamheten inom ABB har fått ner olycksstatistiken på mycket låga nivåer, och till och med har fått det globala priset ABB Safety Award för sitt arbete, så är de långt ifrån klara med säkerhetsarbetet.

”När någon påpekar att vi har gjort ett bra jobb svarar jag alltid att vi fortfarande har mycket kvar att förbättra. Kunskapsnivån och därmed ribban höjs kontinuerligt och vi ser saker idag som vi inte gjorde när vi började det här arbetet.”

För närvarande ligger fokus till exempel på att förbättra riskanalyserna ännu mer och på så vis eliminera fler risker i det dagliga arbetet.

”Du måste hela tiden hålla fokus, jobba vidare och lära dig av problem som uppstår på vägen. Det gäller att orka gneta på och att ha ett detaljengagemang i frågan. Var ödmjuk inför ditt uppdrag, ta det på allvar och följ kontinuerligt upp de gap du upptäcker och vill stänga.”

Text: Karin Aase

"Om man drar i säkerhetsspaken får man med sig en väldigt massa positiva effekter i hela organisationen", säger Hans Eckerrot, Sverige-chef ABB Service.