Sweden - Swedish

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Lysande arbete på Bromma flygplats

Med mer än 80 år på nacken och uppåt två och en halv miljoner passagerare per år är Bromma flygplats navet för inrikesflyg i Sverige. Just nu pågår den sista etappen i den största renoveringen av flygplatsen sedan 50-talet. ABB:s styrsystem 800xA har en säkerhetsmässig nyckelroll i framtidens in- och utflygningar.

"Problemet med Bromma som flygplats är att de inte haft tillstånd att driva flygplats mer än några år i taget. Därför har underhållet av flygplatsen varit eftersatt, ingen har velat lägga massa pengar om man ändå riskera att läggas ner", säger Mats Jonsson, systemingenjör på Swedavia Konsult. 

Men nu råder det inte längre några tvivel om flygplatsens fortsättning. Efter många års debatt om Bromma flygplats vara eller icke vara har arrendet med Stockholms stad förlängts till 2038. Med de nya framtidsutsikterna samt en förestående uppgradering i säkerhetsklassning för flygplatser med nya krav på banbredd och ljussystem, renoveras Bromma flygplats för fullt. Framöver kommer piloterna under inflygningarna över Stockholm guidas av ett ljussystem som styrs och övervakas av ABB:s automationslösning 800xA. Förutom det nya ljussystemet byggs en ny terminalbyggnad och nya, bredare, taxibanor. Flygplatsljuset innefattar allt från inflygningsljus, med ett stroboskopliknande blixtljus vid dåligt väder, till ban-, kant- centrumlinje- och taxiljus. 

Bakom möjligheten till samarbetet på Bromma flygplats står projektledaren Paul Alm på ÅF. 

"ÅF är ett fabrikat- och systemoberoende företag och försöker alltid hitta det som är bäst för uppgiften", säger Paul Alm. 

"Och när det går jobbar vi gärna med 800xA. Av erfarenhet vet vi att vi kan få det till en väldigt bra anläggning. Den viktigaste fördelen är att den möjliggör mycket hög tillgänglighet genom sin välutvecklade, systeminbyggda redundans", fortsätter han.

Finjusterat 800xA-system

Styrsystemet som vanligtvis kopplas ihop med processindustrin finns redan på en handfull av Swedavias flygplatser. Med stor erfarenhet från tidigare arbeten på flygplatser har ÅF-ingenjörerna, tillsammans med Swedavia och flygledarna finjusterat det nya 800xA-systemet på Bromma. Nu larmas driftorganisationen direkt om en lampa slutar fungera, och visar på individnivå vilken lampa som gått sönder. För att motsvarande larm ska nå flygledartornet krävs det att det är ett större antal lampor på rad som går sönder. Så länge flygsäkerheten inte är hotad besväras inte flygledarna. 

"Det är en stor skillnad mot hur det var tidigare då man fick leta upp trasiga glödlampor manuellt ute på banan. Nu kan man upptäcka fel i ett tidigt skede och göra åtgärder utan att det påverkar flygtrafiken", säger Mats Jonsson. 

Från flygledartornet ser flygledarna banbelysningen på en grafisk skärm. Blir en pilot bländad av ljusen, vilket inte sällan händer, kan flygledarna dra ned intensiteten med ett knapptryck. 

"För passagerarna kommer det inte märkas någon nämnbar skillnad när man flyger in på Bromma. Men för flygbolagen och flygplatspersonalen betyder det att de har ett säkrare system att förlita sig på", säger Mats Jonsson. 

Gemensam plattform för all övervakning

I och med nybyggnaden på Bromma har också ett nytt kraftsystem installerats, där den sista kraftstationen kom på plats i maj. De nya kraftstationerna har levererats av olika leverantörer men styrmässigt integreras de alla in i samma system, 800xA. 

"Vi vet sedan tidigare att 800xA är ett stabilt styrsystem, och här får vi en gemensam plattform där vi har all övervakning i samma system. Det blir enklare underhåll och framförallt blir det bara ett ställe att jobba i", säger Patrik Hansson, projektledare på Swedavia Konsult. 

Hela arbetet har skett med en flygplats i full drift och en stor del av arbetet har därför varit förlagd till kvällar, nätter och helger. Den mest intensiva fasen var i slutet av 2016, och den stora prövningen var natten till den 11 december, då det nya ljussystemet lades över i full operativ drift. Då var Paul Alm, med specialister från ÅF, Mats Jonsson och Patrik Hansson, på plats med underleverantörer, montörer och nattaktiva ingenjörer. Totalt var de mellan 30 och 35 personer som från att sista flygplanet landade klockan 17.00 skulle få det nya systemet i drift tills nästa morgon.  

"Då känns det tryggt att man har en fabriksfärdig redundant produkt så man kan ägna sig åt andra omfattande funktionstester", säger Mats Jonsson.

Text och foto: Erik Ardelius

Vill du ha produktinformation eller service?

Det har ABB levererat till Bromma flygplats

2st redundanta servers/operatörsplatser med 800xA Combo Raid1, v6.0x
1st 800xA Client, panelmonterad
2st färglaser A3
GSM larmsändare
Redundanta PM864, CI854 (Profibus) + CI857 (Modbus)
Remote S800 I/O via Profibus

Anläggningen består i huvudsak av två redundanta servers och tre operatörsplatser med 800xA, v6.0, varav en panelmonterad i driftutrymme. I driftutrymme finns redundant PM864 som kommunicerar Profibus med lokalt och remote I/O, samt Modbus till ljusutrustning och paneler i flygledartorn.
Relevanta larm skickas via GSM till drifttekniker 24/7.

Dessutom finns fyra nätstationer kopplade till samma anläggning, vardera bestående av redundanta PM861 med lokalt I/O och Modbuskommunikation mot ställverks- och generatorutrustning.

Mats Jonsson, systemingenjör på Swedavia Konsult.

Länkar

Kontakt

Vad behöver du?

Skicka din förfrågan

Välj land från listan nedan
Land
Plats
För det här landet använd ABB:s kontaktuppgifter för partner
Namn
Företag
E-post
Telefon
Postnummer
Ditt meddelande
Avbryt

Tack för din förfrågan
Vi återkommer till dig så snart vi kan

Tillbaka

Ett fel inträffade och din förfrågan kunde inte skickas
Försök lite senare.

Tillbaka

Din säljkontakt på ABB

Din lokala ABB-kontakt för partner

Din säljkontakt på ABB

Din lokala ABB-kontakt för partner

Namn
Adress
 
Telefon
 
Fax
 
E-post
 
 

Välj land från listan nedan

Stäng

Skicka din förfrågan

Välj land från listan nedan
Land
Plats
För det här landet använd ABB:s kontaktuppgifter för partner
Namn
Företag
E-post
Telefon
Postnummer
Ditt meddelande
Avbryt

Tack för din förfrågan
Vi återkommer till dig så snart vi kan

Tillbaka

Ett fel inträffade och din förfrågan kunde inte skickas
Försök lite senare.

Tillbaka

Din servicekontakt på ABB

Din lokala ABB-kontakt för partner

Din servicekontakt på ABB

Din lokala ABB-kontakt för partner

Namn
Adress
 
Telefon
 
Fax
 
E-post
 
 

Välj land från listan nedan

Stäng

Skicka din förfrågan

Välj land från listan nedan
Land
Plats
För det här landet använd ABB:s kontaktuppgifter för partner
Namn
Företag
E-post
Telefon
Postnummer
Ditt meddelande
Avbryt

Tack för din förfrågan
Vi återkommer till dig så snart vi kan

Tillbaka

Ett fel inträffade och din förfrågan kunde inte skickas
Försök lite senare.

Tillbaka

Din kontakt på ABB vid nödsituationer

Din lokala ABB-kontakt för partner

Din kontakt på ABB vid nödsituationer

Din lokala ABB-kontakt för partner

Namn
Adress
 
Telefon
 
Fax
 
E-post
 
 

Välj land från listan nedan

Stäng

Authorized Value Providers

Stäng
Kontakt för Service är inte tillgänglig