Sweden - Swedish

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Smarta elnät kräver smart samarbete

Smarta elnät är en förutsättning för att ändra svensk energiproduktion och nå ambitiöst uppsatta miljömål. Frågan är hur de smarta näten kan gå från lovande försök till bred verklighet.

Du går upp på morgonen, sätter på kaffebryggaren, rostar en macka och gör en hel mängd andra aktiviteter som drar energi. När du sedan kommer hem framåt fem-tiden efter jobbet börjar du fixa med maten samtidigt som du sätter på en tvätt med ungarnas smutsiga träningskläder. Och eftersom du inte är ensam om det här beteendet utan ett antal miljoner svenskar följer exakt samma mönster påverkar det elförbrukningen markant.

"I Sverige har vi två toppar varje dag, en på morgonen, och en på kvällen", säger Marie Eriksson, teknisk projektledare för smarta elnät på ABB.

"Det här mönstret är väldigt förutsägbart vilket gör att producenterna vet när de måste öka kapaciteten, men det vore bättre med en jämnare belastning av elnätet."

Fördela energiåtgång

Med digitaliseringen kommer det att finnas möjligheter att fördela energiåtgången på ett jämnare sätt över dygnet. Varmvattenberedare skulle kunna stängas av automatiskt i några minuter under perioder när trycket på nätet är högt, utan att för den sakens skull minska komforten hos konsumenterna. Tvättmaskiner skulle kunna ställas in att gå igång när solen lyser som starkast på solcellerna, och via en app skulle konsumenter kunna se när på dygnet det kostar minst att ladda elbilen på parkeringen utanför.

Men, för att klara alla de här möjligheterna krävs en uppgradering av dagens elnät till en smartare variant som inte bara kan skicka el från A till B utan som också kan låta konsumenter och producenter utbyta information med varandra.

"Ett smart elnät klarar också av att vi förändrar elproduktionen. Från några få stora producenter som vi har idag till en småskalig mer differentierad produktion, något som krävs för att vi ska nå de uppsatta miljömålen utan att få strömavbrott när solen går i moln", säger Marie Eriksson.

Än så länge befinner sig smarta elnät på pilot-stadiet i Sverige. Flera projekt har och håller på att genomföras, bland annat Smart Grid Gotland och Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Två projekt där ABB har varit delaktiga. Men hur kan de smarta elnäten gå från lovande pilotprojekt till större implementationer? 

"Jag skulle säga att det absolut viktigaste vi har lärt oss i de här projekten är hur viktigt det är med samarbete", säger Mattias Wedberg, projektledare för Smart Grid Gotland på ABB. 

För det är många intressenter som måste jobba tillsammans om smarta elnät på bred front ska bli verklighet.

"Politiker på olika nivåer måste sätta krav som ger de ekonomiska incitamenten för ägarna av infrastrukturen att satsa på smarta elnät. Det ger i sin tur en drivkraft för företag att ta fram lönsamma lösningar och produkter för att möjliggöra att dessa krav uppfylls. Detta kräver ett starkt samarbete mellan dessa olika parter, och de projekt vi har varit med i hittills har blivit framgångsrika just för att vi har haft ett bra samarbete", säger Mattias Wedberg. 

Intresset är stort. Projekten där ABB har varit med har tagit emot tusentals nyfikna besökare från hela världen, samtidigt som konsumenterna har varit intresserade att vara med för att testa de nya möjligheter som de smarta elnäten ger.

"Smarta elnät handlar om att producenter och konsumenter använder befintliga nät på ett smartare sätt. Det här är en spännande väg som öppnar sig framöver, för alla inblandade i kedjan", säger Marie Eriksson.

Text: Karin Aase

Vill du ha produktinformation eller service?

"Vi kan hjälpa till där det verkligen behövs. Tekniken för smarta elnät finns nu", säger Mattias Wedberg, projektledare för Smart Grid Gotland på ABB.

Fakta

Länkar

Bilder

Courtesy of CucombreLibre, Flickr Common Creatives

Foto: Stockholms Stad

Kontakt

Vad behöver du?

Skicka din förfrågan

Välj land från listan nedan
Land
Plats
För det här landet använd ABB:s kontaktuppgifter för partner
Namn
Företag
E-post
Telefon
Postnummer
Ditt meddelande
Avbryt

Tack för din förfrågan
Vi återkommer till dig så snart vi kan

Tillbaka

Ett fel inträffade och din förfrågan kunde inte skickas
Försök lite senare.

Tillbaka

Din säljkontakt på ABB

Din lokala ABB-kontakt för partner

Din säljkontakt på ABB

Din lokala ABB-kontakt för partner

Namn
Adress
 
Telefon
 
Fax
 
E-post
 
 

Välj land från listan nedan

Stäng

Skicka din förfrågan

Välj land från listan nedan
Land
Plats
För det här landet använd ABB:s kontaktuppgifter för partner
Namn
Företag
E-post
Telefon
Postnummer
Ditt meddelande
Avbryt

Tack för din förfrågan
Vi återkommer till dig så snart vi kan

Tillbaka

Ett fel inträffade och din förfrågan kunde inte skickas
Försök lite senare.

Tillbaka

Din servicekontakt på ABB

Din lokala ABB-kontakt för partner

Din servicekontakt på ABB

Din lokala ABB-kontakt för partner

Namn
Adress
 
Telefon
 
Fax
 
E-post
 
 

Välj land från listan nedan

Stäng

Skicka din förfrågan

Välj land från listan nedan
Land
Plats
För det här landet använd ABB:s kontaktuppgifter för partner
Namn
Företag
E-post
Telefon
Postnummer
Ditt meddelande
Avbryt

Tack för din förfrågan
Vi återkommer till dig så snart vi kan

Tillbaka

Ett fel inträffade och din förfrågan kunde inte skickas
Försök lite senare.

Tillbaka

Din kontakt på ABB vid nödsituationer

Din lokala ABB-kontakt för partner

Din kontakt på ABB vid nödsituationer

Din lokala ABB-kontakt för partner

Namn
Adress
 
Telefon
 
Fax
 
E-post
 
 

Välj land från listan nedan

Stäng

Authorized Value Providers

Stäng
Kontakt för Service är inte tillgänglig