Sweden - Swedish

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Smartare elnät på Gotland med elnätsautomation

Hur skapar man ett smart elnät som klarar krav på både mycket förnybar energi och högsta tillgänglighet? ABB ger svaret ”elnätsautomation” och i samarbetsprojektet Smart Grid Gotland ingår allt som behövs för att klara kraven.

gotland Aktiva hushåll, industrier och jordbruk
 
Operativt Smart Grid Control Center
 
Smart Grid Control Center laboratorium
 
Solpark för tester
 
Vidareutveckling av elnätet
 
Smarta mottagningsstationer
 
Över hela världen växer intresset för smarta elnät i takt med mer och mer vindkraft och solkraft. Den varierande elproduktionen från vindkraftverk och solcellsanläggningar, tillsammans med ökade krav på tillgänglighet och elkvalitet, ställer nya och högre krav på elnätet - här behövs smarta elnät.

Under de senaste åren har ABB varit engagerat i projekt Smart Grid Gotland, ett forsknings- och samarbetsprojekt för att utveckla ett smart elnät med optimal integration av förnybar energi, trygg elförsörjning och kundstyrning av elanvändning. En huvuddel av projektet omfattar uppgradering av ett befintligt 10 kV elnät till ett smart elnät.

Elnätsautomation


Smarta elnät på mellan- och lågspänningsnivå kan uttalas ”elnätsautomation”.
- De flesta distributionsnät är inte redo för den intermittenta elproduktionen från solkraft och vindkraft. Det behövs styrning och övervakning av nätet ända ut till kunderna och det är inte så vanligt, säger Mattias Wedberg, projektledare för ABB:s del i Smart Grid Gotland. 

Elnätsautomation handlar om övervakning, fjärrstyrning och teknik för självdiagnos. Genomfört fullt ut kan alla komponenter i nätet, inklusive kundernas elmätare, kommunicera med övergripande styrsystem och driftcentralens operatörer. Komponenterna kan larma vid avbrott och göra det möjligt att koppla om och mata annan väg så att avbrott drabbar färre kunder och kortare tid. Samtidigt ger övervakningen möjligheter att styra efter behov och säkra elförsörjningen.

Projekt Smart Grid Gotland har som testnät en del av Gotlands Energis distributionsnät: ett nätverk av 10 kV-ledningar på mellersta Gotland.
- ABB fick uppgiften att uppgradera linjen med elnätsautomation inklusive installation av ett nytt 10 kV-ställverk i en mottagningsstation i Källunge. Dessutom har vi hyrt en åker och ställt upp solceller för att testa gränserna för elnätet, berättar Mattias Wedberg.

Zonindelning av elnätet


Automationen i elnätet har sin grund i en indelning av nätet i mindre zoner med hjälp av fjärrövervakade brytare och reläskydd ute på nätet. Med dessa brytare kan mindre sektioner på en linje kopplas bort, så att färre abonnenter drabbas av ett fel.

För det gotländska smarta nätet används ABB:s zonkoncept med ABB:s nya stolpmonterade brytare typ OVR och reläskydd samt beräkningsprogram som ger besked om de mest optimala placeringarna av brytarna i detta nät. Reläskydden tar emot och skickar information trådlöst via mobilnätet till ett övervakningssystem. ”Brytare till, brytare från, allt bra, behöver service, störningar i nätet”. Information som gör det möjligt att styra, reglera och agera effektivt.

I testnätet ingår mottagningsstationen Källunge där ABB installerat ett nytt 10 kV-ställverk baserat på nya konceptet Unigear Digital. Istället för traditionell koppartråd används digital kommunikation via fiber mellan reläskydden och stationens kontrollutrustning. 

Sensorlösningar svarar för mätning av ström och spänning. Sammantaget ger den digitala tekniken betydligt snabbare kommunikation och obegränsade möjligheter att samla in information. Allt för att kunna övervaka, styra och agera effektivt.

Förutsättningen för det smarta elnätet, ”hjärnan”, är ABB:s Network Manager SCADA/DMS driftövervakningssystem. Här samlas all information in från det anslutna elnätet, från kundmätare till ställverksbrytare, via standardiserade kommunikationsprotokoll.

Systemet ger allt operatören behöver veta för att övervaka och styra effektivt, för att minska avbrottstider och antalet avbrott. Systemet ger också historik och underlag för att kunna analysera och förebygga fel.

För Smart Grid Gotland har Network Manager SCADA/DMS-systemet, i samverkan med olika projektpartner, byggts i två delar för att användas både i operativ drift och för forskning. Den specialanpassade forskningsdelen fungerar likadant som den operativa delen förutom att forskarna inte kan styra eller påverka elnätet.

Intressant samarbetsprojekt


Projekt Smart Grid Gotland har för Mattias Wedberg och övriga engagerade från ABB varit ett ovanligt projekt.
- Normalt har vi en kund som ställer upp kravspecifikationen och testar. Nu deltog vi från början tillsammans med projektets samarbetspartner, diskuterade kraven och vad som var tekniskt och ekonomiskt möjligt. Spännande och ofta utmanande.

Smart Grid Gotland har väckt otroligt stort och globalt intresse med många besök och branschtidningsartiklar.
- Samma intresse möter vi i andra projekt för smarta elnät. Som exempelvis Norra Djurgårdsstaden i Stockholm, ett projekt där ABB är engagerat för smart elnät i stadsmiljö.

- Det är stimulerande att få vara med och jobba med detta. Smarta elnät i teknikens framkant behövs för att vi ska kunna ta tillvara förnybar energi på ett funktionellt och hållbart sätt, säger Mattias Wedberg.

Text: Marianne Lindeborg
 

Kontakt

Vad behöver du?

Skicka din förfrågan

Välj land från listan nedan
Land
Plats
För det här landet använd ABB:s kontaktuppgifter för partner
Namn
Företag
E-post
Telefon
Postnummer
Ditt meddelande
Avbryt

Tack för din förfrågan
Vi återkommer till dig så snart vi kan

Tillbaka

Ett fel inträffade och din förfrågan kunde inte skickas
Försök lite senare.

Tillbaka

Din säljkontakt på ABB

Din lokala ABB-kontakt för partner

Din säljkontakt på ABB

Din lokala ABB-kontakt för partner

Namn
Adress
 
Telefon
 
Fax
 
E-post
 
 

Välj land från listan nedan

Stäng

Skicka din förfrågan

Välj land från listan nedan
Land
Plats
För det här landet använd ABB:s kontaktuppgifter för partner
Namn
Företag
E-post
Telefon
Postnummer
Ditt meddelande
Avbryt

Tack för din förfrågan
Vi återkommer till dig så snart vi kan

Tillbaka

Ett fel inträffade och din förfrågan kunde inte skickas
Försök lite senare.

Tillbaka

Din servicekontakt på ABB

Din lokala ABB-kontakt för partner

Din servicekontakt på ABB

Din lokala ABB-kontakt för partner

Namn
Adress
 
Telefon
 
Fax
 
E-post
 
 

Välj land från listan nedan

Stäng

Skicka din förfrågan

Välj land från listan nedan
Land
Plats
För det här landet använd ABB:s kontaktuppgifter för partner
Namn
Företag
E-post
Telefon
Postnummer
Ditt meddelande
Avbryt

Tack för din förfrågan
Vi återkommer till dig så snart vi kan

Tillbaka

Ett fel inträffade och din förfrågan kunde inte skickas
Försök lite senare.

Tillbaka

Din kontakt på ABB vid nödsituationer

Din lokala ABB-kontakt för partner

Din kontakt på ABB vid nödsituationer

Din lokala ABB-kontakt för partner

Namn
Adress
 
Telefon
 
Fax
 
E-post
 
 

Välj land från listan nedan

Stäng

Authorized Value Providers

Stäng
Kontakt för Service är inte tillgänglig