Sweden - Swedish

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Umeå Energi om digitaliseringen: ”Kommunikationen mellan människor har varit avgörande”

Umeå Energi har gjort en omfattande digital resa. Vi fick en pratstund med Dirk Mottman som ansvarar för utveckling av automation och process IT och han gav oss sin bild av hur anläggningar kan effektiviseras på bästa möjliga sätt genom investeringar i process IT.

Dirk Mottmann

"Begreppet process IT, som har vuxit fram de senaste åren, innefattar system som styr industriella produktionsanläggningar och som ställer särskilda krav gällande säkerhet och tillgänglighet", förklarar Dirk.

Umeå Energi påbörjade sin digitala resa 2005 efter att ha satt strategin för ett antal olika moderniseringsprojekt. Idag är alla system anslutna mot ett processinfranätverk där centrala funktioner såsom backup, antivirusskydd och systemövervakning stöttar underliggande system. 

En av de största utmaningarna under moderniserings- och utvecklingsprocessen har varit kommunikationen. Och då avses inte den som skapas via ett nätverk med switchar och brandväggar, utan kommunikationen mellan olika professioner.

"Genom att involvera driftingenjörer, automationstekniker och processingenjörer i ett tidigt skede lyckades vi få med alla på resan! På så sätt säkerställde vi att allas erfarenheter och kravställningar kom med i utvecklingsprocessen och la grunden för en bra kommunikation mellan avdelningarna."

Vad är nyckeln till att jobba framgångsrikt med underhåll och förvaltning av styrsystem?

Ett genuint intresse för teknik och en vilja att följa med utvecklingen. Att inte vara allt för rädd att testa ny teknik, naturligtvis under kontrollerade former! En till viktig sak är information till ledningen och till alla som på något sätt kommer i kontakt med systemen.

Ni har ju implementerat ett antal nya digitala tjänster som stöd i ert underhållsarbete som System 800xA Health Check och Cyber Security Fingerprint som administreras via ABB:s ServicePort. Vad fick er att ta detta beslut?

Under många år har vi i vår verksamhet arbetat med både nyinstallationer och uppgraderingar av befintliga system. I den snabba framfarten var vi på väg att missa strategier hur vi ska ta hand om alla nya system, som driftsattes under den tiden. Insikten att säkra systemdrift och -underhåll kom som ett naturligt nästa steg. Serviceporten med dess kanaler, i kombination med ABB uppföljningstjänster, var för oss det rätta steget att påbörja ett proaktivt underhållsarbete med goda möjligheter till uppföljning.

Vilken nytta ser du med dessa tjänster?

Förutom det förbättrade underhåll som vi etablerat med tjänsterna får vi genom kontinuerlig uppföljning inblick om hur systemprestandan förändras under tiden.
Vi får underlag som är lätt att analysera och som vi använder oss av för att göra rätt åtgärder och att ta med in i framtida beslutsunderlag för nya investeringar. 

Hur passar de in i den digitala resa som ni gjort?

Genom att besluta oss för serviceporten och tillhörande tjänster som månadsuppföljning, årlig system healthcheck och cyber security fingerprint samt kontinuerlig scanning av denna service, har vi sjösatt ett proaktivt underhållsarbete för våra process IT system på en nivå som vi känner oss trygga med.