Sweden - Swedish

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

”Värdet ligger i hur data omvandlas till information”

När ABB möter den digitala världen görs det med extra kraft och resurser. Chief Digital Officer Guido Jouret har siktet inställt på molnet och driver en samordnad digital strategi för hela koncernen.

”Vi har kommit till en spännande fas i den fjärde industriella revolutionen. Som ledande inom kraft och automation är ABB unikt positionerat för att dra nytta av några av de förändringar som sker. Mindre känt är det omfattande engagemanget i digitala system och programvara”, säger Guido Jouret.

För att skapa nytt värde för industrikunder krävs en stor installerad bas av produkter och lösningar.

”Det räcker inte att ansluta en sensor till en maskin eller robot och överföra data till molnet. Värdet ligger i hur data omvandlas till information och gör det möjligt att utnyttja resurser till fullo.”

”Det här är en del av ABB Ability. Genom att sammanföra alla digitala lösningar i en plattform, frigör ABB Ability den fulla potentialen hos big data, smarta sensorer och annan ny teknik.”

När all information och analys kan anslutas direkt till kontrollrummet, blir det möjligt att fatta omedelbara och operativa beslut.

Utnyttja och maximera effekterna i allt

”Min roll som Chief Digital Officer innebär att arbeta med den digitala strategin på samma sätt som ABB Ability skapar möjligheter för våra kunder. Jag samordnar ABB:s aktiviteter i den digitala världen och öppnar upp för samarbete inom alla verksamheter. Uppgiften är att utnyttja och maximera effekterna i allt, till exempel genom att underlätta arbetet mellan olika grupper och team. Det handlar också om att se till att system och tillvägagångssätt är fullt kompatibla, för att inte låta spännande innovationer inom ett område avskärmas från andra.”

Den digitala omvandlingen av industrin har bara börjat – på alla de marknader där ABB verkar.

”Budskapet är enkelt. Förstklassiga produkter får nytt värde och skapar en digital miljö av högsta klass.”

Text: Carolina Rattur-Lindstedt Foto: Markus Bertschi

ABB:s installerade bas av digitala och uppkopplade enheter

  • 70 miljoner uppkopplade enheter
  • 70 000 digitala styrsystem
  • 6000 mjukvarulösningar på företagsnivå

Guido Jouret

Jobb: Chief Digital Officer på ABB. Ansvarig för digitaliseringen av ABB:s produkter och tjänster.
Utbildning: PhD i Computer Science vid Imperial College of Science, Technology and Medicine i London, England. Kandidatexamen i Electrical Engineering vid Worcester Polytechnic Institute i Massachusetts, USA.
Bor: San Francisco, USA.
Började på ABB: Oktober 2016.
Tidigare meriter: Chief Technical Officer för Nokia Technologies, President Envision digital för Envision Energy, General Manager för divisionen Internet of Things på Cisco.

Länkar