Sweden - Swedish

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling är en naturlig del i vår verksamhet. För ABB innebär det en strävan efter balans mellan ekonomisk utveckling, miljöförbättringar och socialt ansvar.

ABB:s miljöarbete är inte vad det varit. Det som från början sysselsatte en liten grupp medarbetare är numera allas vårt ansvar. Det har blivit hållbar utveckling.

Hälsa och säkerhet

Aktuellt