Sweden - Swedish

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Norra Djurgårdsstaden

En stadsdel helt fri från fossila bränslen.

I Stockholm växer det nu fram en ny stadsdel, Norra Djurgårdsstaden, vilken ska bli en miljöstadsdel i världsklass. Nej, det är inga överord. 2020 ska de som bor där bara släppa ut 1,5 ton koldioxid per person, idag släpper varje svensk ut 4,5 ton. Stadsdelen ska vara helt fri från fossila bränslen år 2030 – det är 20 år tidigare än övriga staden. Under hösten 2016 flyttar 150 familjer in i smarta lägenheter i stadsdelen Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Där kommer de aktivt kunna styra sin energianvändning i realtid.

ABB är tillsammans med Fortum, Ericsson, Electrolux och KTH, med i forskningsprogrammet Smart Energy City i Norra Djurgårdsstaden. Målet är att utveckla smarta elnät för att bättre kunna utnyttja förnybara energikällor som sol- och vindenergi, samt utveckla energismarta hem där användarna interaktivt kan påverka sin energiförbrukning.

ABB har en rad lösningar för smarta elnät. I Norra Djurgårdsstaden är vi med och utvecklar och levererar lösningar för att möjliggöra ett starkare, smartare och grönare elnät.

Smarta städer förutsätter integrering och större användning av förnybara energikällor såsom sol- och vindenergi. Utmaningen är att den är intermittent, ibland blåser det, ibland inte. Det handlar om att skapa en jämn och stabil elförsörjning. Övervakning ger möjlighet att styra efter behov och säkra elförsörjningen med starka elnät. Smarta elnät är starka elnät. Alla komponenter i elnätet kan kommunicera med övergripande styrsystem och driftcentralens operatörer och det finns därmed möjlighet att koppla om vid avbrott. Med hjälp av ABB:s lösningar för smartare elnät kan konsumenten aktivt styra sin energianvändning och välja att använda energin när den är billigast eller miljövänligast. 

Vill du ha produktinformation eller service?