Sweden - Swedish

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Norra Djurgårdsstaden i Stockholm

En stadsdel helt fri från fossila bränslen.

I Stockholm växer det nu fram en ny stadsdel, Norra Djurgårdsstaden, vilken  ska bli en miljöstadsdel i världsklass. Nej, det är inga överord. 2020 ska de som bor där bara släppa ut 1,5 ton koldioxid per person, idag släpper varje svensk ut 4,5 ton. Stadsdelen ska vara helt fri från fossila bränslen år 2030 – det är 20 år tidigare än övriga staden. 

Hur är detta möjligt? Jo, bland annat genom en rad lösningar för smarta elnät från ABB. 

Tack vare ett smartare elnät kan boende i stadsdelen få sin energi från lokala förnyelsebara energikällor, t ex solceller på hustaken. Nätet utvecklas med ABB-teknik för att kunna hantera en hög andel småskalig produktion samt dubbelriktade och kraftigt varierande energiflöden. De boende får dessutom hjälp att ta beslut för ökad energieffektivitet och smartare utnyttjande av el, bland annat genom incitament som styr användningen till tidpunkter när det finns gott om förnybar energi. 

För att fungera på ett tillförlitligt och effektivt sätt kräver det smarta elnätet ett avancerat IT-stöd för övervakning, styrning och optimering av nätet. Detta för att kunna hantera den mycket kraftiga ökningen av datautbyte mellan kraftsystemets olika delar och mellan energimarknadens olika aktörer. IT-systemen kan även meddela när kraftkomponenter behöver underhåll, vilket minskar risken för avbrott och samtidigt undviker att serviceåtgärder görs i onödan. ABB är med och bidrar med sin teknik även här.

Vill du ha produktinformation eller service?

Kontakt

Vad behöver du?

Skicka din förfrågan

Välj land från listan nedan
Land
Plats
För det här landet använd ABB:s kontaktuppgifter för partner
Namn
Företag
E-post
Telefon
Postnummer
Ditt meddelande
Avbryt

Tack för din förfrågan
Vi återkommer till dig så snart vi kan

Tillbaka

Ett fel inträffade och din förfrågan kunde inte skickas
Försök lite senare.

Tillbaka

Din säljkontakt på ABB

Din lokala ABB-kontakt för partner

Din säljkontakt på ABB

Din lokala ABB-kontakt för partner

Namn
Adress
 
Telefon
 
Fax
 
E-post
 
 

Välj land från listan nedan

Stäng

Skicka din förfrågan

Välj land från listan nedan
Land
Plats
För det här landet använd ABB:s kontaktuppgifter för partner
Namn
Företag
E-post
Telefon
Postnummer
Ditt meddelande
Avbryt

Tack för din förfrågan
Vi återkommer till dig så snart vi kan

Tillbaka

Ett fel inträffade och din förfrågan kunde inte skickas
Försök lite senare.

Tillbaka

Din servicekontakt på ABB

Din lokala ABB-kontakt för partner

Din servicekontakt på ABB

Din lokala ABB-kontakt för partner

Namn
Adress
 
Telefon
 
Fax
 
E-post
 
 

Välj land från listan nedan

Stäng

Skicka din förfrågan

Välj land från listan nedan
Land
Plats
För det här landet använd ABB:s kontaktuppgifter för partner
Namn
Företag
E-post
Telefon
Postnummer
Ditt meddelande
Avbryt

Tack för din förfrågan
Vi återkommer till dig så snart vi kan

Tillbaka

Ett fel inträffade och din förfrågan kunde inte skickas
Försök lite senare.

Tillbaka

Din kontakt på ABB vid nödsituationer

Din lokala ABB-kontakt för partner

Din kontakt på ABB vid nödsituationer

Din lokala ABB-kontakt för partner

Namn
Adress
 
Telefon
 
Fax
 
E-post
 
 

Välj land från listan nedan

Stäng

Authorized Value Providers

Stäng
Kontakt för Service är inte tillgänglig