Sweden - Swedish

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Framtidens transporter är elektrisk

Vägtrafik och transporter står för nästan en tredjedel av utsläppen av växthusgaser i Sverige.

Utsläppen kan minskas genom att elektrifiera bussar, bilar och till och med fartyg som ligger i hamn.

ABB spelar en viktig roll i utvecklingen av hållbara transportsätt genom att erbjuda effektiva laddinfrastrukturlösningar för elfordon, lösningar för landanslutning av fartyg och tillförlitlig kraftförsörjning för tåg, tunnelbanor och spårvagnar. 

Vill du ha produktinformation eller service?

Så funkar det

Aktuellt