Writing the digital future takes ability. ABB Ability™.

ABB Ability on yhtenäinen, toimialarajat ylittävä digitaalinen kokonaisratkaisumme, joka ulottuu laitteista ja verkon reunalta pilvipalveluihin. Se sisältää laitteita, järjestelmiä, ratkaisuja, palveluja ja alustan, joiden avulla toiminnan laatua ja suorituskykyä voidaan parantaa.

ABB Ability™ edistää ABB:n asiakkaiden kykyä innovoida ja kilpailla kehittyvillä teollisen digitalisaation markkinoilla. Se auttaa asiakkaitamme kehittämään uusia ja tehostamaan olemassa olevia prosesseja optimoimalla toiminnan suunnittelua ja valvontaa reaaliajassa.

ABB Ability -ratkaisujen avulla hyödynnämme digitalisaation voimaa kehittämisessä joka päivä yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Enemmän tietoa

Hyödynnä antureista, laitteista ja ohjelmistoista saatavaa tietoa , jotta tunnet paremmin liiketoimintasi reaaliajassa.

Tee enemmän

Valvo, ohjaa ja hallitse laitteitasi, prosessejasi ja toimintojasi paikan päällä tai etänä verkon kautta.

Tee paremmin

Simuloi, ennusta ja optimoi työkalujen, näkemysten ja analyysin avulla.

Yhdessä

Kehitä yrityksesi liiketoimintaa kaikkialla maailmassa yhteistyössä asiantuntijoidemme ja insinööriemme kanssa.

ABB Ability -ratkaisut tarjoavat oikeat työkalut ja tuen, joiden avulla voit parantaa suorituskykyä, tuottavuutta, tehokkuutta ja turvallisuutta toiminnan elinkaaren kaikissa vaiheissa.

Suunnittelu

Auditointi & neuvonta
Suunnittelu 
Koulutus
Simulointi

Rakentaminen

Arviointi
Asennus
Testaus
Käyttöönotto

Käyttö

Valvonta
Ohjaus
Hallinta
Optimointi

Ylläpito

Analyysi
Diagnostiikka
Ennakoiva kunnossapito
Ennaltaehkäisevä kunnossapito

Johtoajatuksenamme on aina ollut teknologian edistäminen ja toimiminen innovaatioiden suunnannäyttäjänä kaikilla toimialoillamme. Digitaalisuus on ollut DNA:ssamme jo pitkään. Olemme kehittäneet ohjelmistoja ja tietoliikennettä laitteisiimme ja järjestelmiimme yli 40 vuoden ajan. Nykyään 55 prosenttia kaikista tuotteistamme perustuu ohjelmistoihin tai digitaalisuuteen.

Vuosikymmenten aikana olemme keränneet valtavan määrän tietoa operatiivisista toiminnoista yli 20 toimialalta. Syvällinen asiakkaidemme alojen tuntemus tarkoittaa, että tunnemme niin tieteelliset kuin suunnitteluun ja liiketoimintaan pohjautuvat syyt, joihin päätökset perustuvat. Kehitämme ratkaisumme tämän tietämyksen pohjalta, jolloin haasteita voidaan ratkaista entistä tehokkaammin.

Meillä on laaja osaaminen digitaalisten komponenttien integroimisesta asiakkaiden ohjausjärjestelmiin. Tällaisia komponentteja ovat muun muassa anturit, ohjelmistot, digitaaliset verkostot ja uusimpana teollisen internetin mahdollisuudet. ABB Ability -alusta näyttää yhdistetyn osaamisemme voiman ja sen, kuinka asiakkaamme hyötyvät asiantuntemuksemme integroimisesta ja soveltamisesta.

Kokonaisvaltaisen näkemyksen muodostamista varten tarvitaan tietoja ja niiden analysointia. Näiden näkemysten yhdistäminen yrityksen toimintaan on kolmas oleellinen vaihe arvon luomisessa asiakkaalle. Tässä ABB erottuu muista kyvyllään toimia, toimittaa kokonaisvaltaisia ratkaisuja ja järjestelmiä.

Luomalla kokonaisen järjestelmän on meidän tapamme tarjota asiakkaillemme uusia mahdollisuuksia vähentää käyttökatkoksia, pienentää energian- tai polttoaineenkulutusta, vähentää huoltotoimia, parantaa resurssitehokkuutta, lisätä suorituskykyä ja parantaa tuottavuutta entistä paremman toimintavarmuuden, nopeuden ja kannattavuuden avulla.

Olemme maailman johtava digitaalisten ja verkkoon kytkettyjen laitteiden kautta tietoja suojaava ja käyttävä yritys.

Johtava laitteiden asennuskanta:
  • 70 miljoonaa verkkoon kytkettyä laitetta
  • 70 000 digitaalista ohjausjärjestelmää 
  • 6 000 yritysohjelmistoratkaisua

Tämä asiantuntemus ja asennettu laitekanta muodostavat vahvan perustan, jolle ABB Ability on rakennettu.

ABB Ability -ohjelmistoalusta on integroitu teollisen internetin alusta ja pilvilpalvelu. Se perustuu ABB:n johtavaan asiantuntemukseen teknologioista, toimialoista ja digitaalisuudesta ja mahdollistaa yrityksille teollisen tiedon hyödyntämisen.  Alustan avulla asiakkaat voivat turvallisesti kerätä ja integroida tietoa, yhdistää sitä laajempaan tietoon alalta, soveltaa ennakoivaa ja big data -analytiikkaa ja näin muodostaa näkemyksen jonka pohjalta he voivat parantaa suorituskykyä ja tuottavuutta.

ABB Ability Technology Platform

ABB ja Microsoft ovat sitoutuneet edistämään digitaalista muutosta eri asiakassegmenteissä, kuten robotiikassa, meriteollisuudessa, sähköajoneuvoissa ja uusiutuvassa energiassa. Valitsemalla Microsoftin Azure -pilvipalvelualustan ABB:n asiakkailla on pääsyn yritystason pilvi-infrastruktuuriin, jota kehitetään miljardien dollarien investoinneilla. Yhdessä ABB ja Microsoft nopeuttavat uusien digitaalisten ratkaisujen kehittämistä ja näin parantavat asiakkaiden tuottavuutta lisäämällä käyttöaikaa, nopeutta ja kannattavuutta. 

ABB:n johtavat digitaaliset ABB Ability -ratkaisut ja IBM:n Watson Internet of Thingsin älykkäät toiminnot on strategisesti yhdistetty tuottamaan lisäarvoa teollisuuden, energia-, liikenne- ja infrastuktuurialojen asiakkaille. Asiakkaat hyötyvät ABB:n laajasta toimialaosaamisesta ja kattavasta digitaalisten ratkaisujen valikoimasta, jota täydentävät IBM:n tekoälyn ja koneoppimisen sekä vertikaalisten markkinoiden asiantuntemus. Kaksi ensimmäistä ABB Ability -ratkaisun ja Watsonin avulla toteutettavaa ratkaisua tuovat reaaliaikaista tietoa tehdassaleihin ja älykkäisiin sähköverkkoihin.

ABB Ability -ratkaisut on suunniteltu toimimaan eri aloilla. Nämä digitaaliset  teollisuusratkaisut on hienosäädetty toimialoilta ja asiakkailta vuosien aikana saatujen tietojen avulla.

Lataa ABB Ability -yhteenveto (in English) (PDF / 67.5 kB)

Alla olevista linkeistä saat lisätietoja aloista, joilla käytetään ABB Ability -ratkaisuja.