Global site

ABB's website maakt gebruik van cookies. Als u op deze pagina wilt blijven, accepteer dan de cookies. Leer meer

Data Privacy verklaring

ABB respecteert jouw recht op privacy

U kunt deze pagina bekijken in:

Algemeen


Lees deze dataprivacyverklaring zorgvuldig door. Heb je hier vragen over? Neem dan gerust contact met ons op.

De ABB Group ondernemingen (‘ABB’) gebruiken de eRecruitment tool als één van de centrale applicaties voor het aantrekken, werven en behouden van mensen. De ABB eRecruitment tool laat onze recruiters toe de beschikbare ABB-vacatures wereldwijd bekend te maken. Potentiële kandidaten kunnen zich registreren in de ABB talent pool. Hier kunnen zij zoeken naar en zich aanmelden voor vacatures in de pool.

Omvang


Heb je jouw geregistreerd kandidaatprofiel in de ABB talent pool? Dan geef je ABB jouw  persoonlijke data en verklaar je dat je geïnteresseerd bent in ABB als werkgever. Wij mogen jou  contacteren indien er passende functies zijn die aansluiten bij jouw profiel.  Dit kan om één functie of meerdere potentiële functies die verder gaan dan jouw originele aanvraag.

Jouw informatie  zal worden gedeeld binnen onze HR diensten op internationaal niveau en  eventueel bij ons lijnmanagement. Dat doen we om te bepalen of jouw aanvraag aansluit bij de functie van jouw voorkeur of bij mogelijke toekomstige functies. Bovendien analyseren wij jouw aanmeldingsgegevens samen met de informatie die je geeft tijdens het wervingsproces (bijvoorbeeld tijdens interviews, assessments en referenties).

Is jouw aanvraag een succes? Dan gebruiken wij jouw data voor personeelsadministratie, inclusief de oprichting van een personeelsbeleid en voor managementdoeleinden. Wij kunnen jouw contactgegevens ook gebruiken om jouw sollicitatie-ervaring en ABB’s HR-recruitmentproces te verbeteren. Je kunt bijvoorbeeld gevraagd worden om deel te nemen aan enquêtes over recruitment. Jouw  deelname aan dergelijke enquêtes is vrijwillig. Jouw gegevens kunnen ook worden gebruikt voor juridische, regelgevende en statistische doeleinden.
 
Om voor een functie te solliciteren, vraagt ABB om jouw contactgegevens, werkervaring, opleiding, competenties, kwalificaties en gewenste takenpakket  in te voeren. Je kunt ook documenten toevoegen aan jouw gegevens, zoals jouw CV. Ook werkgerelateerde vragenlijsten kunnen worden geïntegreerd in de aanvraagprocedure.

Overdracht


ABB opereert wereldwijd. Jouw gegevens kunnen daarom ook globaal worden gebruikt voor het wervingsproces van ABB. Je begrijpt dat jouw gegevens verwerkt kunnen worden in landen met dataprivacywetgeving die niet zo strikt is als die in jouw eigen land. Door ons jouw gegevens te geven, geef je toestemming voor dergelijke overdrachten. ABB neemt alle maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen en te voorkomen dat onbevoegden toegang verkrijgen tot jouw gegevens. 
 

Toegang tot data


Al jouw informatie mag alleen toegankelijk zijn voor en verwerkt worden door ABB-medewerkers die betrokken zijn in het wervingsproces overal ter wereld en door geautoriseerde derde partijen. Zoals agentschappen en IT-beheerders die ABB helpen bij de werving.

Databehoud


Jouw gegevens worden twaalf maanden in het systeem bewaard na jouw laatste profielupdate. Aanvaarden wij jouw aanvraag niet? Dan nemen wij contact met jou op voordat de twaalf maanden  voorbij zijn. We vragen jou dan om jouw gegevens bij te werken. Als je je informatie op dat moment liever niet wenst bij te werken, dan wordt jouw profiel automatisch verwijderd. Jouw gegevens kunnen alleen worden bewaard voor een langere periode als de lokale wetgeving dat vereist.

Aanvullende informatie

Heb je nog vragen of opmerkingen over deze verklaring of dataprivacy in het algemeen? Neem dan gerust contact met ons op. Dat kan op ieder moment.

Noch ABB, noch een van onze externe dienstverleners aanvaardt aansprakelijkheid voor kandidaten als gevolg van de overdracht van hun persoonlijke gegevens via internet. Hieronder vallen ook eventuele fouten, vertragingen of fouten in de overdracht.

Door te klikken op "Ik ga akkoord" bevestig je het volgende:

  • Je gaat akkoord met het bovenstaande.
  • Jouw informatie is juist, volledig en niet misleidend.
  • Ook verklaar je dat je in het bezit bent van alle gevraagde diploma’s en professionele kwalificaties.
  • Je gaat ermee akkoord dat ABB alle redelijke maatregelen die zijn toegestaan binnen het lokale wettelijke kader mag nemen om de informatie die je tijdens de applicatie en het recruitmentproces geeft, mag controleren. Dit kan in de vorm van referenties bij vorige werkgevers, hoger onderwijs of professionele instellingen en andere agentschappen zoals dat wettelijk is toegestaan.