Global site

ABB's website maakt gebruik van cookies. Als u op deze pagina wilt blijven, accepteer dan de cookies. Leer meer

Diversiteits- en inclusiviteitsverklaring

U kunt deze pagina bekijken in:

Diversiteit en inclusiviteit helpen ons om kracht en productiviteit te leveren.


Bij ABB streven we ernaar een aantal van de grootste uitdagingen van deze tijd te overwinnen. Dit kan alleen door onze uitzonderlijke mensen, die iedere dag aan een betere toekomst werken. Het opbouwen van een cultuur die draait om diversiteit en inclusie zijn essentieel voor ons succes; een cultuur waarin iedereen welkom is en waarin we samen de toekomst vormgeven maakt ons allemaal sterker.

Diversiteit ondersteunt innovatie en succes, maar  wij willen verder gaan. Bij ABB verwelkomen wij verschillende manieren van denken en handelen, verschillende kwaliteiten en vaardigheden, verschillende ervaringen en achtergronden. Wij hechten hieraan veel waarde, omdat wij streven naar  inclusiviteit, erkenning en het respecteren van alle aspecten van diversiteit.   

Hoe passen wij dit in de praktijk toe?


Wij bouwen de juisten structuren, creëren de juiste strategieën en implementeren de juiste initiatieven. Wij meten vervolgens het effect en stellen daarna ambitieuzere doelen.

Als onderdeel van onze inspanningen verwijzen wij naar de volgende principes:
  • De organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling van Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen
  • De Internationale Arbeidsorganisatie Verklaring van Fundamentele Principes
  • De Verenigde Naties Universele Verklaring van Mensenrechten   

Voor meer informatie over de kernelementen van onze strategie verwijzen wij jou naar: