Global site

ABB's website maakt gebruik van cookies. Als u op deze pagina wilt blijven, accepteer dan de cookies. Leer meer

Finance

Nauwgezette analyse, vooruitziende beslissingen

U kunt deze pagina bekijken in:

Eén van de succesredenen van ABB zijn onze nauwgezette en vooruitziende medewerkers. Met ruim 3.600 mensen in meer dan 100 landen biedt de geïntegreerde financiële afdeling ons de inzichten die wij nodig hebben om sterke zakelijke beslissingen voor op lange termijn te nemen. Binnen ABB Benelux bestaat de financiële afdeling uit circa 50 medewerkers.


Wij focussen altijd op het verbeteren van de kwaliteit en timing van onze processen, en op kostenbesparingen. Tegelijkertijd zijn wij uiterst proactief en zoeken wij naar oplossingen voor de hele organisatie.

Waarom ABB voor Finance?


Wat jouw vakgebied en niveau ook is, bij ABB leer je van de besten. Naarmate je als lid van een team van topspecialisten complexe bedrijfsproblemen aanpakt, zal je vele kansen krijgen om jouw ervaring te benutten en jouw horizon te verruimen.

Dankzij onze wereldwijde aanwezigheid hebben vrijwel alle projecten waaraan je werkt een internationale dimensie. Je leert problemen vanuit verschillende invalshoeken te bekijken, terwijl je meebouwt aan de toekomst van ABB als wereldleider.

Beter nog: omdat wij als onderneming zoveel aandacht besteden aan het bevorderen van energie-efficiëntie, dragen jouw inspanningen bij aan de aanpak van klimaatverandering en het creëren van een betere wereld.

Bij onze Finance-functies gaat het niet alleen om cijfers. Finance is een betrouwbare en actieve partner van de onderneming. Om de onderneming nog doeltreffender te ondersteunen, investeren wij voortdurend in onze financiële instrumenten en systemen en in onze opleidings- en ontwikkelingsprogramma's. De persoonlijke en de managementkwaliteiten die wij over de volledige organisatie verdelen en waarderen, stellen ons bovendien in staat om efficiënt met bedrijfsleiders te communiceren en samen met hen moeilijke problemen op te lossen.

Begin nu met het zoeken naar vacatures!

Selecteer uw interessegebied en locatie

Loopbaantrajecten en ontwikkeling


Business Controlling

Onze business controllers lopen voorop in de activiteiten, ongeacht hun niveau. Hun rol blijft niet beperkt tot de evaluatie van de financiële resultaten. Zij kijken verder dan de cijfers om de bedrijfsprestaties te verbeteren en onze algemene doelstellingen te overtreffen. Onze controllers nemen actief deel aan de besluitvorming in de onderneming en werken daarbij nauw samen met collega’s in andere functies.

Finance-functies van ABB Group

De Finance afdeling van ABB Group houdt zich bezig met het bestuur en ondersteunt andere afdelingen met deskundig advies in alle financiële domeinen.
 • Finance and Controlling meet en interpreteert de financiële resultaten en maakt ze bekend om onze onderneming in staat te stellen haar bedrijfsdoelstellingen te bereiken. Deze afdeling is verantwoordelijk voor: de rapportage van de ABB Group; de ontwikkeling van een gemeenschappelijk informatieplatform voor het management; de optimalisering en het stroomlijnen van de algemene controlefunctie; de verhoging van de rentabiliteit door procesverbeteringen en kostenbesparende initiatieven voor de volledige ABB Group te analyseren en na te streven.
 • Group Treasury is verantwoordelijk voor de treasury-aangelegenheden van alle bedrijven van de ABB Group, inclusief: export- en handelsfinanciering; financieringsoplossingen voor de lange en korte termijn; dividendbetalingen en dekkingstransacties. De afdeling zorgt voor het vermogens- en risicobeheer van pensioenregelingen en voor het beheer van treasury-risico's.
 • Corporate Taxes werkt in het kader van een wereldwijd netwerk van interne belastingdeskundigen samen met CFO's van landen, CFO's van divisies, managementteams en businessunits om erop toe te zien dat wij alle geldende belastingwetten naleven. Belastingaangelegenheden omvatten de bepaling van verrekenprijzen, fiscale boekhouding, juridische en kapitaalstructuur van de ABB Group, afspraken binnen de ABB Group en globaal fiscaal risicobeheer.
 • Assurance beoordeelt de risico's en beheersingsmaatregelen, identificeert belangrijke zwakke punten en gebreken en zoekt duurzame oplossingen. Deze afdeling wil de financiële verslaggevingsrisico's beperken en tegelijk beheersingsmaatregelen vastleggen die in overeenstemming zijn met de Sarbanes-Oxley-wet.
 • Investor Relations coördineert het contact tussen de beleggersgemeenschap en het topmanagement van ABB, en verstrekt informatie aan aandeelhouders en schuldeisers.
 • Real Estate werkt met de CFO's van de landen en de lokale managers samen om de vastgoedinfrastructuur te optimaliseren. Deze afdeling wil de ruimte rationaliseren met een minimum aan huisvestingskosten, en efficiënt en doelgericht zijn bij het afstoten of herontwikkelen van overtollige eigendommen.

Shared Accounting Services

Met een wereldwijd netwerk van 36 centers is Shared Accounting Services de dagelijkse boekhoudkundige partner voor al onze kernactiviteiten. Met behulp van de nieuwste instrumenten en technologieën leggen zij zich toe op ononderbroken procesverbetering om kostenefficiënte en competitieve diensten te verlenen.

Functiekwalificaties

Wij zijn afhankelijk van jouw groei en ontwikkeling. Hoe meer je uit jouw talent haalt, des te beter presteren wij als onderneming. 

Wij helpen je graag bij jouw voorbereiding op externe certificeringsprogramma's bij toonaangevende opleidingsorganisaties als daar een professionele noodzaak voor is.

Alternatieve carrièremogelijkheden

ABB stimuleert loopbaanflexibiliteit bij haar medewerkers. Wij proberen je altijd te steunen wanneer jouw prioriteiten evolueren en je van land, afdeling, businessunit of functie moet veranderen. Dat is één van de belangrijkste voordelen van een internationale werkgever met een zeer breed aanbod van producten en diensten.

Afhankelijk van jouw ervaring en vaardigheden, zijn er kansen in Marketing and Sales, Product Management, Project Management, R&D, Service of Manufacturing.

Wat wij zoeken


Finance profiel

Om succesvol te zijn in Finance, moet je over de volgende kwaliteiten te beschikken:
 • Goed technisch inzicht in dit vakgebied, onder meer op het vlak van accounting en reporting, belastingen, treasury, planning en controlling.
 • Strategisch inzicht en inzicht in onze producten, technologie, markten en klanten.
 • Algemeen zakelijk inzicht: het vermogen om snel de eisen van een complexe sector te begrijpen.
 • Analytisch vermogen om kansen voor nieuwe activiteiten of kostenbesparingen te herkennen.
 • Rekenvaardigheid en communicatievaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling; je zal je stem laten horen, men zal jouw mening op prijs stellen en er rekening mee houden.
 • Ambitie: je wil het maximum uit jezelf halen.
 • Trouw aan de algemene doelstellingen van de onderneming.
 • Flexibiliteit: bereidheid om te reizen en vermogen om vlot te communiceren in het Engels.
 • Plichtsbesef: wij verwachten dat je altijd onze veiligheids- en integriteitsnormen naleeft.

Ontdek meer