Global site

ABB's website maakt gebruik van cookies. Als u op deze pagina wilt blijven, accepteer dan de cookies. Leer meer

Human Resources

Kansen en inspiratie voor de lange termijn

U kunt deze pagina bekijken in:

ABB is bovenal een technologisch bedrijf. Ons succes is in belangrijke mate toe te schrijven aan het aantrekken, het ontwikkelen en het behoud van op samenwerkingsgerichte, vernieuwende en energieke mensen.


HR speelt een ondersteunende rol en biedt het inzicht om de juiste mensen op het juiste ogenblik op de juiste plaats te brengen.

In het afgelopen decennium hebben wij bij ABB het begrip HR opnieuw gedefinieerd met een sterkere rol voor onze HR Business Partners en de oprichting van HR Service Centers. Er zijn nu meer dan 25 lokale centers die de salarissen, het talent, de opleidingen, de administratie en onze voortgezette verbeteringsprogramma's beheren.

Waarom ABB voor Human Resources?


Naarmate de organisatie blijft groeien en enkele van de meest complexe thema's van deze tijd worden aangepakt, zien vele nieuwe initiatieven en uitdagingen het licht bij HR. Hierdoor zal je altijd nieuwe manieren vinden om te groeien.

Dankzij onze aanwezigheid in meer dan 100 landen zullen vele van de projecten waarvoor je verantwoordelijk bent een internationale dimensie hebben. Zo kan je jouw horizon verruimen en uitdagingen vanuit vele invalshoeken bekijken. Er zijn tal van mogelijkheden om in verschillende landen te werken.

De uitzonderlijke mensen met wie je werkt, de unieke projecten waarmee je aan de slag gaat en de wereldwijde dimensie van onze activiteit zullen jouw de vaardigheden en de ervaring bezorgen om jouw loopbaan naar een hoger niveau te tillen.

Begin nu met het zoeken naar vacatures!

Selecteer uw interessegebied en locatie

Loopbaantrajecten en ontwikkeling


HR Business Partners

HR Business Partners (HRBP's) zijn het aanspreekpunt om managers advies te geven over belangrijke personeelsvraagstukken. Zij:
  • Helpen de ondernemingsstrategie uit te voeren door organisatorisch vermogen op te bouwen.
  • Stellen de managers van de business units in staat hun talenten en troeven te optimaliseren, hun prestaties en ontwikkeling en die van hun mensen te maximaliseren.
  • Werken actief mee aan de uitvoering van het personeelsbeleid van de groep.

HRBP's werken lokaal met het hoger management en de leidinggevenden samen aan de planning voor lokale HR-aangelegenheden en zorgen voor een wereldwijd samenhangend personeelsbeleid.

Gaandeweg wordt hun algemene zakelijke inzicht en worden hun coachingvaardigheden beter. Zij leren ook de vastgelegde procedures ter discussie te stellen en, door hun samenwerking met specialisten, manieren te vinden om onze manier van werken te optimaliseren.

Op het hoogste niveau zijn HRBP's de motor van grootschalige, wereldwijde veranderingen en ontwikkelingsinitiatieven. Door hun uitgebreide kennis van vele functiedomeinen leren zij ook de complexe interne bedrijfsomgeving vorm te geven door middel van praktische oplossingen met een toegevoegde commerciële waarde.

HR Service Centers

Ieder center heeft vier grote activiteiten: werving, talent en opleiding, bezoldiging en administratie. HR-medewerkers beginnen vaak hun loopbaan in één van deze domeinen als analisten -die zich op gegevens, systemen of metrics toeleggen- voor zij doorgroeien of zich verder specialiseren. De medewerkers in de HR-centers zien ook toe op de naleving van de lokale wetgeving en het HR-beleid en werken soms mee aan functieoverschrijdende initiatieven.

Functiekwalificaties

Wij zijn afhankelijk van jouw groei en ontwikkeling. Om als onderneming steeds te blijven presteren zijn wij afhankelijk van jouw persoonlijke en professionele groei.

Naast gepersonaliseerde ontwikkelingsplannen ondersteunen wij jou wanneer je een bepaalde beroepskwalificatie wil behalen.

Indien hier voldoende professionele reden voor is, helpen wij jou bij jouw voorbereiding van externe certificeringsprogramma's bij toonaangevende opleidingsorganisaties.

Alternatieve carrièremogelijkheden

ABB stimuleert loopbaanflexibiliteit bij haarmedewerkers. Wij proberen je altijd te steunen wanneer jouw prioriteiten evolueren en je van land, afdeling, businessunit of functie moet veranderen. Dat is één van de belangrijkste voordelen van een internationale werkgever met een zeer breed aanbod van producten en diensten.

Afhankelijk van jouw ervaring en vaardigheden, zijn er kansen in Marketing and Sales, Product Management, Project Management, R&D, Service of Manufacturing.

Wat wij zoeken


Human Resources profiel

Wij werven op alle niveaus bekwame mensen met een brede HR-achtergrond. De functionele vaardigheden die wij zoeken kunnen per persoon verschillen, maar de beoogde menselijke kwaliteiten zijn dezelfde voor de volledige HR. Onze mensen zijn:
 
Eerlijk en betrouwbaar: zij handelen altijd integer; kunnen borg staan voor de naleving van de relevante beleidsopties en voorschriften; stellen onethisch gedrag aan de kaak. 
 
Goede beïnvloeders: zij kunnen overtuigende argumenten aanvoeren om anderen rechtstreeks of indirect te beïnvloeden.
 
Goede beoordelaars: zij getuigen van inzicht wanneer ze met dubbelzinnigheid geconfronteerd worden; zijn aanspreekbaar voor oplossingen en beslissingen; verantwoorden hun beslissingen met duidelijke en rationele argumenten.
 
Op samenwerking gericht: zij nemen een op samenwerkingsgerichte houding aan binnen het team en de organisatie, en houden rekening met verschillende standpunten en culturen; werken met de organisatie samen. HR zet de behoeften van de organisatie om in HR-taal en stelt relevante HR-initiatieven voor; brengen mensen op één lijn, steunen collega's en helpen hen zich te ontwikkelen.

Change agents: zij stellen het status-quo ter discussie, voeren veranderingen door en controleren ze binnen de werkomgeving.

Resultaatgericht: zij nemen verantwoordelijkheid voor het bereiken van resultaten en doelstellingen; zij spannen zich onafgebroken in om aan de verwachtingen te voldoen of ze te overtreffen.

Commercieel geslepen: zij verenigen commercieel inzicht en kennis over HR om de bedrijfsprestaties te verbeteren.
 
Introspectief: zij staan open voor feedback en zijn bereid te veranderen.

Ontdek meer