Global site

ABB's website maakt gebruik van cookies. Als u op deze pagina wilt blijven, accepteer dan de cookies. Leer meer

Research and Development

De wereld van morgen vormgeven

U kunt deze pagina bekijken in:

Met zeven wereldwijde onderzoekscentra, meer dan 8.000 technologische vakspecialisten en een jaarlijkse investering van $ 1,5 miljard zorgen de inspanningen van onze R&D medewerkers ervoor dat onze producten en diensten tot de beste ter wereld behoren.


Onze R&D-ingenieurs en onderzoekers ontwikkelen baanbrekende technologieën die veranderingen teweegbrengen in de manier waarop de wereld en de ondernemingen werken. Wij verleggen voortdurend grenzen, maar streven daarbij naar een win-win zowel voor onze klanten als aandeelhouders.
 
Wij focussen ons op twee elementen: op korte termijn gerichte innovaties van bestaande producten en diensten. Op de lange termijn richten we ons op producten en diensten die essentieel zijn om onze leiderspositie in innovatie te handhaven en toekomstige groei te ondersteunen.

In onze zeven onderzoekscentra leggen wij ons toe op de negen vakgebieden die overeenstemmen met de kerntechnologieën van ABB, namelijk communicatie, besturing, elektromagnetisme, materialen, mechanica, vermogenselektronica, sensoren, software en schakelapparatuur.

Deskundigen in onze laboratoria werken aan specifieke projecten met technologen in de businessunits, waarbij veel aandacht naar de toepassing van de onderzoeksresultaten gaat. Wanneer succes geboekt wordt, wordt het product of de technologie verder ontwikkeld in de businessunits.

Om flexibel en resultaatgericht te zijn, werken onze wereldwijde onderzoekscentra en onze businessunits samen met toonaangevende universiteiten en andere externe partners.
 

Waarom ABB voor Research and Development?


Door wereldwijd samen te werken met topingenieurs en topwetenschappers krijg je de kans om de toekomst van energie mee vorm te geven en een betere wereld te creëren.

Of je je nu specialiseert in onderzoek, productontwikkeling, projectmanagement of andere vakgebieden, meestal krijg je onbeperkte kansen om jouw ervaring te verruimen en jouw loopbaan naar een hoger niveau te tillen.

Vele van onze R&D-specialisten hebben ook een academische carrière als docent of hoogleraar aan universiteiten, publiceren research en wonen conferenties bij terwijl zij hun theoretische onderlegdheid actief ter beschikking stellen van onze projecten. Masterstudenten komen naar ons om aan hun proefschrift te werken, en vele domeinen bieden mogelijkheden voor studenten die willen doctoreren.

Om op de hoogte te blijven van de nieuwste technologieën, onderhouden wij relaties met toonaangevende academische instellingen, bijvoorbeeld door studiebezoeken en lezingen. Aangezien wij klanten in meer dan 100 landen bedienen, doen zich vele kansen voor om internationaal te werken, zowel in onze onderzoekscentra als in de businessunits.

De uitzonderlijke mensen met wie je werkt, de unieke projecten die je aanpakt en de wereldwijde dimensie van onze activiteit zullen jou de vaardigheden en de ervaring bezorgen om jouw loopbaan naar een hoger niveau te tillen.

Begin nu met het zoeken naar vacatures!

Selecteer uw interessegebied en locatie

Loopbaantrajecten en ontwikkeling

Er zijn drie grote loopbaantrajecten bij R&D. Wij moedigen je aan tussen deze trajecten te pendelen naarmate jouw interesses en verwachtingen evolueren. Zo kan je de vele mogelijkheden verkennen.

Technische loopbaantraject

Door aan wereldwijde projecten te werken en kennis uit te wisselen met technische specialisten aan universiteiten en in partnerorganisaties, krijgen onze R&D-ingenieurs en -specialisten vele kansen om hun kennis te verdiepen en internationale experts te worden in hun vakgebied.

Op het instapniveau neem je naast ervaren specialisten deel aan productontwikkelings- of onderzoeksprojecten en kan jouw theoretische kennis en creatieve ideeën hiertoe bijdragen. Naarmate je meer inzicht verwerft in onze producten en oplossingen, zal je jouw deskundigheid steeds beter kunnen toepassen. Jouw ervaring -en de samenwerking met toonaangevende specialisten binnen de ABB groep- stellen je gaandeweg in staat de bestaande werkwijzen ter discussie te stellen.

Onze hogere technische deskundigen, die autoriteiten zijn in hun technologische specialiteit, werken in internationaal verband, zowel intern als extern. Zij zijn de drijvende kracht achter onze activiteit en onze processen. Zij delen hun knowhow proactief en op grote schaal met jongere ingenieurs, wetenschappers, afgestudeerden en het hoger management.

Loopbaantraject Project management

In onze organisatie werkt R&D grotendeels projectmatig. Onze projecten verschillen echter van de projecten die elders in onze organisatie worden gevoerd door de toenemende onzekerheid van resultaat en timing, waardoor ze moeilijk te plannen zijn.

Jongere projectleden leren hoe onze procedures en processen werken voor zij zelf kleine lokale projecten gaan leiden en geleidelijk doorgroeien naar grotere, wereldwijde opdrachten. Geholpen door de ervaring van collega's en theoretische- en praktijkopleidingen ontwikkelen zij commercieel inzicht en leren zij hoe zij de organisatie het best kunnen ondersteunen.

Door de brede draagwijdte van onze activiteiten krijgen projectmanagers kansen om zich op bepaalde technische aspecten toe te leggen en in verschillende vakgebieden en landen te werken.

Loopbaantraject Management

De managementkansen in R&D hebben een internationaal, veelzijdig en boeiend karakter.

Beginnende managers leiden multidisciplinaire teams in onze onderzoekscentra of in specifieke businessunits om nieuwe oplossingen te ontwikkelen voor de behoeften van de klanten. Zij moeten ervoor zorgen dat projecten tijdig en binnen het beschikbare budget worden gerealiseerd.

Het middenkader focust zich op de ontwikkeling van nieuwe knowhow in het kader van partnerships en aanwervingen. Zij werken in toenemende mate internationaal en het bevorderen van samenwerking behoort tot hun kerntaken.

Als internationaal erkende autoriteiten in hun vakgebied gebruiken onze topmanagers hun competenties en knowhow in het kader van wereldwijde strategische rollen binnen de organisatie.

Functiekwalificaties

Wij zijn afhankelijk van jouw groei en ontwikkeling. Om als onderneming steeds te blijven presteren zijn wij afhankelijk van jouw persoonlijke en professionele groei. Naast gepersonaliseerde ontwikkelingsplannen ondersteunen wij jou wanneer je een bepaalde beroepskwalificatie wilt behalen.

Indien hier voldoende professionele reden voor is, helpen wij jou bij jouw voorbereiding van externe certificeringsprogramma's bij toonaangevende opleidingsorganisaties.

Alternatieve carrièremogelijkheden

ABB stimuleert loopbaanflexibiliteit bij zijn medewerkers. Wij proberen je altijd te steunen wanneer jouw prioriteiten evolueren en je van land, afdeling, businessunit of functie moet veranderen. Dat is één van de belangrijkste voordelen van een internationale werkgever met een zeer breed aanbod van producten en diensten.

Afhankelijk van jouw ervaring en vaardigheden zijn er kansen in vakgebieden zoals engineering, project en product management, productie, quality and operational excellence, sales en service.

Wat wij zoeken


Research and Development profiel

Voor de meeste R&D-functies is een hoger diploma in één van onze kerntechnologieën vereist, doorgaans een PhD in onderzoekscentra, maar de eisen verschillen naarmate de rol op verschillende niveaus. Zie de specifieke vacatures voor details. Bovendien verwachten wij de volgende kwaliteiten:
  • Het vermogen om te innoveren en nieuwe oplossingen toe te passen ten einde onze onderneming en onze klanten een concurrentievoordeel te bezorgen.
  • Het vermogen om het grote geheel te zien: het combineren en verbeteren van voorgestelde oplossingen om de best mogelijke resultaten te bereiken.
  • Het vermogen om systematisch en gestructureerd te werken, processen te verbeteren en realisaties te tonen.    
  • Gevoel voor communiceren, zowel schriftelijk als mondeling; actief kunnen luisteren en rekening houden met verschillende standpunten, altijd de beste oplossing bepleiten, ongeacht de persoon van wie het oorspronkelijke idee afkomstig is.
  • Actief netwerken en nauwe banden smeden binnen de wereldwijde gemeenschap, zowel extern als intern.
  • Het vermogen om op de hoogte te blijven van nieuwe markttrends en erop toe te zien dat onze technologieën behoorlijk beschermd worden.

Ontdek meer