Global site

ABB's website maakt gebruik van cookies. Als u op deze pagina wilt blijven, accepteer dan de cookies. Leer meer

Diversiteit en inclusiviteit

De sleutel tot ons succes

U kunt deze pagina bekijken in:

Diversiteit en inclusiviteit maken ons sterk en productief.


Wij focussen op enkele van de grootste uitdagingen waarmee de economie en de samenleving wereldwijd worden geconfronteerd. Om succesvol te zijn, moeten we inzicht verwerven in de mensen die wij helpen en de culturen waarin zij leven. Wij hebben hiervoor getalenteerde mensen uit de hele wereld nodig.

Ieder mens is uniek. En elk talent willen wij bij ABB op waarde schatten. Daarom zoeken wij bij ABB mensen met verschillende manieren van denken en handelen, verschillende kwaliteiten en vaardigheden, verschillende ervaringen en achtergronden.   

Hoe wij onze strategie in de praktijk brengen:

Wereldwijde diversiteits- en inclusiviteitsinitiatieven