Global site

ABB's website maakt gebruik van cookies. Als u op deze pagina wilt blijven, accepteer dan de cookies. Leer meer

Jargon buster

Kraak de ABB code

U kunt deze pagina bekijken in:

Samenwerken en het delen van kennis is essentieel voor ons succes.


Als wereldleider op het gebied van energie- en automatiseringstechnologie, is ABB actief in diverse disciplines en bedrijven. Het resultaat hiervan is dat vakjargon op grote schaal wordt gebruikt in het hele bedrijf. Voor nieuwe medewerkers is dit niet altijd vanzelfsprekend. Hoe eerder je het jargon begrijpt en kan communiceren met jouw collega's, hoe effectiever je zal zijn in het bereiken van jouw eigen doelstellingen en die van de onderneming.

Om je een voorsprong te geven, heeft ABB een bondige jargonkraker ontwikkelt, die de meest gebruikte termen van ons breed gamma aan producten en diensten toelicht en jou een inzicht geeft in onze belangrijkste technologische gebieden.

Verhoog jouw kennis door vertrouwd te raken met onze terminologie. Het zal je helpen om onze producten en het werk dat wij doen te begrijpen, en draagt bij aan een succesvolle interactie met onze collega’s.

Breid jouw kennis en horizon uit met ABB!