Global site

ABB's website maakt gebruik van cookies. Als u op deze pagina wilt blijven, accepteer dan de cookies. Leer meer

Ties

U kunt deze pagina bekijken in:

Wat is het beste voorbeeld van samenwerken in je ABB carrière?

Afgelopen jaar ben ik betrokken geweest bij de (financiële) integratie van één van onze overnames. Hierbij werken wij samen met ABB collega’s van verschillende disciplines en nationaliteiten. Het meest sprekende voorbeeld in dit geval is de samenwerking met de overgenomen partij en de betrokken ABB landen, zowel Turkije als Rusland. In het begin van het project zijn wij een aantal keren daadwerkelijk fysiek samen gekomen, maar na een aantal maanden werkten wij goed samen via video- en telefoonconferenties.

Wat voor impact heeft werken in een globale organisatie op je gehad?

Persoonlijk heb ik sinds ruim twee jaar een internationale baan. Hierbij zijn interculturele contacten met en het bezoeken van onze fabrieken op verschillende locaties de kern van de functie zijn. Elke dag heb ik een collega uit een ander land aan de telefoon met betrekking tot een onderwerp gerelateerd aan onze business. Ik ervaar dit als afwisselend en leerzaam. Naar mijn mening heeft ABB een enorme diversiteit aan professionele mensen en kwaliteiten tot haar beschikking, die wij de komende jaren ook nodig zullen hebben met het oog op de globalisering, trends en veranderingen in onze sectoren.

Hoe maakt integriteit onze organisatie succesvoller?

Openheid en transparantie zijn een belangrijk onderdeel van samenwerking in zo’n grote organisatie als ABB. Ik zie dit zelf ook duidelijk terug tijdens de continue veranderingen die wij doorvoeren. Afspraak is afspraak, opvolging, het respecteren van meningen, luisteren en doorvragen leidt tot betere samenwerking en het bereiken van onze doelstellingen. Zelf werk ik niet direct met klanten en leveranciers, maar stel ik dagelijks met mijn ABB collega’s professionaliteit voorop.

Begin nu met het zoeken naar vacatures!

Selecteer uw interessegebied en locatie