Global site

ABB's website maakt gebruik van cookies. Als u op deze pagina wilt blijven, accepteer dan de cookies. Leer meer

Onze werkwijze

Onze leidende principes

U kunt deze pagina bekijken in:

Wij hebben niet alleen ambitieuze doelstellingen, maar ook een duidelijke afspraak om ze te bereiken: voor ons, is de procedure even belangrijk als het eindresultaat.


Om die reden hebben wij een strikt gedefinieerde set van bedrijfsprincipes op basis van verantwoordelijkheid, respect en vastberadenheid. Deze op hun beurt begeleiden de manier waarop wij elke dag werken, onze benadering van gezondheid en veiligheid en de bredere afweging van onze verantwoordelijkheden als een wereldwijd opererend bedrijf.


Wij willen erkend worden als een wereldleider in alles wat wij doen en wij willen dat al onze stakeholders trots zijn op hun associatie met ABB.

Onze principes laat dat gebeuren. 

Leer meer over onze cultuur en principes

Duurzaamheid
Ontdek meer