Global site

ABB's website maakt gebruik van cookies. Als u op deze pagina wilt blijven, accepteer dan de cookies. Leer meer

CO2-Prestatieladder

Aandacht voor duurzaamheid betekent voor ons ook aandacht voor CO2-bewustzijn, te beginnen met wat we daar zelf aan kunnen doen in onze kantoren en productielocaties in de Benelux. In dit kader hebben wij besloten om ons te certificeren volgens de CO2-Prestatieladder. Om in aanmerking te komen voor dit certificaat werd voldaan aan de eisen zoals beschreven in het handboek van SKAO ( versie 3.0 – 10 juni 2015).

De eisen komen voort uit 4 invalshoeken, namelijk:

A. Inzicht in eigen energieverbruik en CO2-emissie

B. CO2-reductie

C. Transparantie

D. Deelname aan initiatieven

Documenten

2018
2017
2016
2015
2014

CO2-initiatieven

In het kader van de CO2-Prestatieladder neemt ABB Benelux deel aan twee initiatieven: CO2-neutraal en Lean & Green. Meer info vind je in de onderstaande documenten.

Ketenanalyses