Global site

ABB's website maakt gebruik van cookies. Als u op deze pagina wilt blijven, accepteer dan de cookies. Leer meer

Optimalisering van logistiek en verpakking bespaart kosten en verbetert de bedrijfsvoering

ABB heeft meerdere programma's ingevoerd die erop zijn gericht om de invloed van onze logistiek te minimaliseren, wat resulteert in kostenbesparingen, verbeterde kwaliteit en minder uitstoot. 

Het Transportation Management Center-programma is erop gericht alle transportbehoeften in gedefinieerde regio's te integreren door samengevoegde operationele processen. Het programma is operatief in China, waar duurzame besparingen van meer dan 10% in kosten voor logistiek samengaan met de corresponderende reductie in uitstoot van broeikasgas. De implementatie is al gestart in India, en de haalbaarheid voor invoering van het programma in andere regio's zal worden onderzocht.

Een wereldwijd project voor optimale verpakking is ingevoerd in meer dan 70 faciliteiten, waarbij de verpakkingsbehoeften systematisch worden geëvalueerd om verpakkingstype, -volume, en -gewicht te optimaliseren. Verbeterde verpakking maakt transport efficiënter, reduceert uitstoot van broeikasgas en verbruik van materialen en biedt betere bescherming voor onze producten.

Wij werken voortdurend met onze logistieke dienstverleners aan de verbetering van de kwaliteit en beschikbaarheid van gegevens over uitstoot die afkomstig is van grensoverschrijdend transport en vervoer van goederen via lucht en water. Hierbij worden we geholpen door onze Transportraad, die bestaat uit logistiekmanagers op Groupniveau en regionaal niveau, en die onze strategie voor transport en logistiek informeert en coördineert.