"De meeste autofabrikanten hebben e-mobility jarenlang niet serieus genomen"

CEO van Living Tomorrow, Joachim de Vos over smart cities en e-mobility

Dit artikel is ook beschikbaar als enkel tekst.

Nergens is de toekomst zo tastbaar als bij Living Tomorrow. Het innovatiecentrum in Vilvoorde verzamelt niet alleen kennis over technologische ontwikkelingen. Bezoekers kunnen ze zelf ontdekken en beleven. “We leren veel uit hoe mensen met nieuwe ontwikkelingen omgaan”, zegt Joachim de Vos, CEO Living Tomorrow en Founder TomorrowLab. Voor hem is ABB een van de bevoorrechte partners om de toekomst mee vorm te geven.

“We staan de komende decennia voor grote uitdagingen”, steekt Joachim de Vos van wal. “De vraag naar energie wordt stilaan groter dan de aarde kan geven. We zullen dus zorgvuldiger met onze resources moeten omspringen en de technologische innovaties zullen daartoe bijdragen. Onze behoeftes rond mobiliteit, Internet of Things (IoT), smart cities en big data zullen zo ingrijpend veranderen, dat we daar nu proactief over moeten nadenken en de mogelijkheden onderzoeken en testen.

De urgentie om uw bedrijf opnieuw uit te vinden is meer dan ooit noodzakelijk. Vergeten te innoveren, is uit den boze. Kijk maar naar Nokia en Kodak. Bedrijven zoals ABB zullen nieuwe allianties moeten aangaan, ook met partners die nu misschien nog niet eens bestaan. De drang vanuit ABB om in de maatschappij van morgen een plaats in te nemen, sluit naadloos aan bij wat wij doen met TomorrowLab. We brengen als neutrale partner bedrijven uit diverse sectoren samen om te brainstormen. Daardoor ontstaat een grote kennistank vanwaaruit we pilot projecten kunnen opzetten om nieuwe ontwikkelingen te testen en te vertalen naar een roadmap voor business. ABB Benelux speelt daarin een pioniersrol binnen de groep. E-mobility is daar een mooi voorbeeld van.”

"De urgentie om uw bedrijf opnieuw uit te vinden is meer dan ooit noodzakelijk"

Doorbraak van e-mobility
“Zowat alle modellen voorspellen dat binnen enkele decennia 70% van de bevolking in steden zal wonen. Het worden echte metropolen. We zullen dus anders moeten omgaan met onder andere transport. E-mobility biedt steden een grote opportuniteit om aan hun CO₂-doelstellingen te voldoen. Tegelijk wordt het ook mogelijk om u comfortabeler te verplaatsen met de wagen, de fiets of het openbaar vervoer. 

De meeste autofabrikanten hebben e-mobility jarenlang niet serieus genomen. Een elektrische wagen op de markt brengen met een actieradius van 100 kilometer en een prijskaartje van 40.000 euro, is een lachertje. Er was een pionier zoals Tesla nodig om een mentaliteitsverandering op gang te brengen. Als de Arabische landen vandaag beslissen om miljarden dollars te investeren in alternatieve energie om een eind te maken aan hun verslaving aan fossiele brandstoffen, dan is dat een krachtig signaal. Het hele verhaal van de sjoemelsoftware lijkt me de doodsteek voor de klassieke auto-industrie. De doorbraak van e-mobility is niet meer tegen de houden.” 

Solar fast charging
“Onze manier van verplaatsen zal bijgevolg veranderen. We hebben echter allemaal verschillende behoeftes. Wie lange afstanden aflegt, zal een supersnel laadpunt nodig hebben. Er zijn ook momenten waarop u de tijd hebt om uw wagen te laten opladen, bijvoorbeeld als u naar een restaurant gaat. Voor slow charging en home charging moet u geen gigantische power door het grid jagen. ABB covert nu al de hele range van chargers en ook wij hebben hier alle toepassingen. Maar we zijn nog een stapje verder gegaan met het Solar Fast Charging Station.

De snellaadinstallatie is overkapt en heeft zonnepanelen die perfect naar het zuiden zijn georiënteerd. Zelfs ondanks het wisselvallige weer in Vlaanderen halen we daarmee op jaarbasis 25.000 km e-mobility. De twee laadpunten kunnen simultaan opladen”, vertelt Joachim. “We voorzien in de toekomst ook een buffer, een batterij, om een overschot aan stroom op te slaan en lokaal te gebruiken. Zo’n Solar Fast Charging Station is niet alleen interessant voor bedrijven of tankstations, maar bijvoorbeeld ook voor taxi’s in de steden.”

Smart cities
“E-mobility gaat veel verder dan het transporteren van energie vanuit een netwerk naar een voertuig. Het is een totaalpakket. Het gaat eveneens over een smart grid beheren, energie stockeren, milieuproblematiek en smart cities. Moeten burgemeesters vandaag nog miljoenen investeren in extra parkeerplaatsen als de zelfrijdende wagen eraan komt of als autodelen de norm wordt? Hoeft u dan zelf nog een wagen te kopen? Als u weet dat een auto 95% van de tijd stilstaat, dan is dat een heel relevante vraag. Waar plaatst men overigens de laadpalen in een stad: in het centrum of aan de rand?

We hebben ook ideeën voor stadsmeubilair. Bij Living Tomorrow staat buiten een zitbank met daarin geïntegreerd een PV-paneel, een batterij, USB-aansluiting om uw smartphone op te laden en een stekker voor een elektrische fiets. Ook verlichtingspalen kunnen nieuwe functies krijgen. Ze passen zich aan naargelang de verkeerssituatie, beschikken over een oproepsysteem met audio, een 360°-camera en een oplader voor de fiets.

Bijkomstig wordt er ook nagedacht over de ontwikkeling van software en apps die consumenten waarschuwen wanneer de batterij van hun voertuig bijna leeg is en aangeven waar de dichtstbijzijnde laadpaal is. Voorlopig is er nog een zogenaamde ‘range anxiety’, maar zodra de actieradius naar ongeveer 800 km wordt uitgebreid, zal dat nog meer mensen overtuigen om elektrisch te gaan rijden. De ontwikkelingen van batterijen is volop bezig. De nieuwe generatie zal compacter zijn, meer opslagcapaciteit hebben en minder snel verouderen.” 

Gebouwen vol sensoren
“Volgens experts is binnen 30 tot 40 jaar de energiecrisis opgelost. Dat neemt niet weg dat we allemaal bewuster met energie moeten omspringen, zonder aan comfort in te boeten. Tot vandaag richten we onze gebouwen en huizen in op een nogal ondoordachte manier. De laatste 20 jaar hebben we stappen gezet in domotica en e-motica. De opgebouwde kennis en de algoritmes laten nu pas toe om nog verder te gaan.

Smart buildings zijn de heilige graal van de toekomst. Gebouwen en woningen zullen vol sensoren zitten en een schat aan data verzamelen. Elk toestel in huis zal informatie registreren en u helpen om bijvoorbeeld uw energieconsumptie te optimaliseren. Voor fabrikanten bieden die data niet alleen de mogelijkheid om gewoontes te meten, maar vooral de opportuniteit om een product bijna instant aan te passen. Dat vraagt anders jarenlang marktonderzoek. Die rechtstreekse terugkoppeling van consument naar het designniveau via IoT is een uniek gegeven. Ook op dat gebied werken we nauw samen met ABB.

Het herdefiniëren van netwerken op mondiaal en lokaal niveau is aan de orde. De wetgever moet daarbij sneller inspelen op de veranderingen, want België heeft flink wat troeven. Toegegeven, onze kennis is versnipperd, maar dat kan ook een voordeel zijn. In een heel beperkte geografische omgeving hebben we veel innovatieve expertise opgebouwd. We hebben geleerd om bruggen te maken tussen verschillende disciplines. Er zijn nog nooit zoveel startups geweest in België, het systeem van crowdfunding en venture capital heeft daartoe bijgedragen. Als we die lijn voortzetten, schrijven we zeker mee aan het verhaal van de toekomst.”

Dit artikel verscheen eerder in ons klantenmagazine 'et cetera'. Klik hier voor meer informatie.

"Smart buildings zijn de heilige graal van de toekomst"

Select region / language