BENELUX - Dutch

ABB's website maakt gebruik van cookies. Als u op deze pagina wilt blijven, accepteer dan de cookies. Leer meer

YuMi zoekt het podium op

Zürich, Zwitserland, 13 september 2017

Zoals bij eerdere optredens die plaatsvonden onder het met frescoschilderingen bedekte plafond van het schitterende en elegante Teatro Verdi, in Pisa, Italië, zitten de musici ook nu weer aandachtig klaar, hun instrumenten gereed en hun ogen gericht op de maestro. De solisten staan ook klaar en wachten op de opmaat van de dirigent, voordat ze kunnen beginnen. Dit is echter geen normaal optreden en hier staat geen normale dirigent. Hier maakt YuMi van ABB, 's werelds eerste dubbelarmige robot die echt samenwerkt, zijn debuut als dirigent.
Dat vond gisteravond plaats, toen YuMi de Italiaanse tenor Andrea Bocelli dirigeerde ter gelegenheid van een Verdi-programma tijdens een benefietconcert voor het gala van het First International Festival of Robotics. Meer dan 800 roemrijke gasten uit de hele wereld woonden het programma bij met de titel "A breath of hope: from the Stradivarius to the robot." Tussen de gasten die dit bijzondere optreden bijwoonden, bevond zich de CEO van ABB, Ulrich Spiesshofer, die verantwoordelijk was voor de huidige  ontwikkelingen binnen de robotica. Onder zijn leiding ontstond YuMi.
Andrea Bocelli op het podium met YuMi

In een van de fraaiste theaters binnen de Italiaanse traditie zong Maestro Bocelli onder leiding van YuMi “La Donna è Mobile,” de beroemde aria uit Verdi’s “Rigoletto.” YuMi dirigeerde ook, toen soliste Maria Luigia Borsi de klassieke aria voor sopraan “O mio babbino caro” uit “Gianni Schicchi” van Puccini ten gehore bracht. Tot slot dirigeerde YuMi nog een passage uit Mascagni’s intermezzo uit de opera “Cavalleria Rusticana.”
Maria Luigia Borsi op het podium met YuMi

In een 15 minuten durend intermezzo tijdens het avondprogramma toonde dit unieke evenement aan dat een samenwerking tussen mensen en robots heel goed kan werken.

Maestro Bocelli sprak lovende woorden over het resultaat. “Het was ontzettend leuk om op te treden met YuMi, de samenwerkingrobot van ABB. Het toonde aan dat een robot echt een orkest kan leiden, maar niet zonder het voortreffelijke werk van uiterst getalenteerde engineers en een echte maestro. Felicitaties zijn op hun plaats voor het team die dit mogelijk maakte,” zo zei hij achteraf.
Andrea Bocelli en CEO van ABB, Ulrich Spiesshofer met YuMi vóór het concert

"Ik denk dat we vanavond echt geschiedenis hebben geschreven en we de toekomst van robotica voor ons zien," aldus CEO van ABB, Ulrich Spiesshofer na afloop van het optreden. “YuMi liet zien hoe intuïtief, hoe zelfstandig lerend deze machine is – hoe geweldig onze software is bij het aanleren van de bewegingen van een dirigent, het aanvoelen van de muziek en het aanvoeren van een compleet team.”

Het dirigeren van een orkest is een van de hoogste vormen van kunst – hierbij worden de verschillende stemmen van de musici samen gevormd tot één expressie in de geest van de componist. YuMi is een van de hoogste vormen van robotica en verandert de manier waarop de wereld aankijkt tegen samenwerkingsvormen tussen mens en robot. Deze twee vormen vloeiden tijdens het optreden  feilloos samen en getuigden van veranderingen waarbij mens en machine op totaal nieuwe manieren kunnen samenwerken.

Maestro Andrea Colombini, dirigent van het Lucca Philharmonic Orchestra, die hielp om YuMi voor te bereiden op het evenement, was onder de indruk van de geavanceerde technologie van YuMi. “De interactie tussen de elleboog, onderarm en pols van de robot, waarbij gebruik werd gemaakt van de veelzijdigheid in herhaalde en veeleisende maatbewegingen, was een groot succes,” verklaarde hij. De nuances in de gebaren van een dirigent zijn volledig gereproduceerd op een niveau dat voorheen ondenkbaar was.
Andrea Colombini en YuMi

YuMi bereikte een zeer hoog niveau van soepele bewegingen, met een onvoorstelbaar zachte touch en een expressieve nuancering. Dit is een onvoorstelbare stap vooruit, gelet op de stijve bewegingen van eerdere robots, en het toont aan hoe eenvoudig YuMi kan worden geprogrammeerd voor het uitvoeren van de meest verfijnde taken in  elektromechanische assemblage.

De verrichtingen van YuMi werden in twee stappen ontwikkeld. Tijdens repetities werd Colombini’s beweging opgeslagen in een proces dat “lead-through programming” heet. Hierbij werden de twee armen van de robot zodanig geleid dat ze de bewegingen met veel aandacht voor detail registreerden; deze bewegingen werden vervolgens opgeslagen. De tweede stap omvatte de fine-tuning van de bewegingen in de RobotStudio software van ABB, waarbij de bewegingen gesynchroniseerd werden met de muziek. Met de technische expertise en het programma van ABB kon Colombini zich concentreren op wat hij het best kan: muziek tot leven brengen.

Het First International Festival of Robotics was een ideale plek bij het verbreiden van de kennis over robotica en toepassingen ervan, waaronder samenwerkende industriële robots zoals YuMi.

Deze prestatie geeft een inspirerende blik op de toekomst. Toch is het onwaarschijnlijk dat robots ooit in staat zullen zijn om het vakmanschap, het kunstenaarschap, de techniek, de interpretatie en het charisma van een geschoolde menselijke dirigent te evenaren. Het eenvoudige doel is de ontwikkeling van industriële robots die eenvoudiger zijn in het gebruik en beter presteren met minder menselijke tussenkomst.

De wijze waarop YuMi de Maestro aangenaam verraste, is een voorbeeld van hoe robots unieke ervaringen en opwinding uit beide werelden combineren.
________________________

Het First International Robotics Festival in Pisa, Italië, van 7-13 september is erop gericht bewustzijn te vergroten en kennis op dit terrein voor alle toepassingsgebieden te ontwikkelen. Instellingen, universiteiten, musea, stichtingen en vele onderzoeksinstellingen hebben dit unieke en uitgebreide evenement gezamenlijk gerealiseerd. Het rijke programma omvatte conferenties en debatten, zowel wetenschappelijk als didactisch, een filmprogramma, exposities met educatieve robotica en demonstraties van toegepaste robotica.

Links