BENELUX - Dutch

ABB's website maakt gebruik van cookies. Als u op deze pagina wilt blijven, accepteer dan de cookies. Leer meer

Sustainability

ABB neemt haar verantwoordelijkheid

Voor ABB draait duurzaamheid (sustainability) rond de balans tussen economisch succes, milieuverantwoordelijkheid en maatschappelijke vooruitgang ten gunste van al onze stakeholders.

Aandacht voor duurzaamheid heeft betrekking op hoe we producten ontwerpen en fabriceren, op wat we de klanten bieden, hoe we omgaan met leveranciers, hoe we risico’s en opportuniteiten evalueren, en hoe we ons gedragen in de gemeenschappen waar we actief zijn en tegenover elkaar. Daarbij streven we er ook naar om de gezondheid, veiligheid en beveiliging van onze werknemers, onderaannemers en andere partijen die betrokken zijn bij onze activiteiten, veilig te stellen.

ABB voert het werk veilig en verantwoord uit