Global site

ABB's website maakt gebruik van cookies. Als u op deze pagina wilt blijven, accepteer dan de cookies. Leer meer

Efficiënt aandrijven

Energie besparen en investeringen terugverdienen

Meer dan 30% van alle elektrische energie wordt verbruikt door elektromotoren en in de industrie zelfs meer dan 60%. De vraag naar elektrische energie zal de komende jaren verder stijgen en mede als gevolg van grote investeringen rond de energietransitie zal ook de prijs voor elektriciteit stijgen.

De meest eenvoudige manier om nu al energie te besparen is door verspilling tegen te gaan. Met IE4 motoren en bijbehorende frequentieregelaars kunt u vandaag al veel energie en geld besparen en tegelijk voldoen aan de verplichtingen van de overheid, zoals de energiebesparingsplicht. En dankzij subsidie is investeren in IE4 motoren nu extra aantrekkelijk geworden. Bij IE4 motoren kunt u sinds 2019 namelijk aanspraak doen op de Energie Investeringsaftrek (EIA) en met IE4 SynRM motoren kunt u daarnaast ook subsidie ontvangen voor de bijbehorende frequentieregelaars.

Efficiëntere aandrijvingen dragen bij aan een beter milieu en verdienen zichzelf snel terug. Lees hoe u aan de wettelijke regels voldoet, energie bespaart en uw investeringen terugverdient. U vindt deze informatie met eenvoudige rekenvoorbeelden terug in het visiedocument ‘Efficient  aandrijven’.