Bulgaria - Bulgarian

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Роботика и задвижване

Бизнес направление Роботика и Задвижване предоставя продукти, решения и свързани услуги, които повишават производителността в промишлеността и енргийната ефективност.


Прелаганите двигатели, генератори, честотни регулатори, силова електроника и роботока предоставят предоставят енергия, задвижване и управление за широк обхват от автоматизационни приложения. Водещата позиция в областта на вятърните генератори допринася за промишления фокус и за изграждането на съвместни технологии, канали и операционни платформи.

Портфолио