Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

АББ Пауър Гридс България ЕООД

Производствена база

Завод „Авангард“ е създаден през 1962 г. и става част от концерна ABB през 1996 г., с производствена площ от 14 600 кв.м., а през 2013 приема името АББ България ЕООД - Клон Севлиево. Градът се намира в централната северна част на България. Най-близкото летище е на 175 км в София, а вторият по големина жп възел е на 9 км, в близост до Велико Търново.

През 2019 заводът за продукти високо напрежение на АББ в Севлиево, България завърши инвестиционна програма с цел създаване на център за доставка (ЦД) на компоненти за групите продукти GIS (Gas Insulated Switchgear), GCB (Generator Circuit Breaker) и B&M (Breakers and Modules). Освен това, той разшири дейностите си за сглобяване на комплектни кондензаторни уредби (Metal Enclosed Capacitor Banks – MECB) и разединители за високо напрежение (ВН).

Дейностите на ЦД включват закупуване на компоненти, сглобяване и тестване на модули и подвъзли. ЦД е разположен в България за доставка към производствени предприятия за оборудване високо напрежение в Европа и се изпълнява в съответствие със стратегията E4E. В допълнение към това, заводът в Севлиево разширява дейностите си като база за сглобяване на комплектни кондензаторни уредби и разединители ВН, като цели да разшири пазарното присъствие на АББ в Европа за тези продукти.

Основни характеристики на ABB GIS, като например изключително ниските нужди от пространство и високата надеждност, предлагат интелигентни и икономични решения за комплексни комутационни приложения, т.е. в гъсто населени райони, за естетическо градоустройство или под силно въздействие на околната среда. 

Комплектните кондензаторни уредби комбинират първични компоненти и вторичен контрол и защита в компактен модулен корпус. Оборудването е подходящо както за електроразпределителни инсталации, така и за големи промишлени потребители на енергия, включително минна, хартиена, химическа, нефтохимическа промишленост, вятърни паркове, производство на пластмаса и машиностроене. То позволява на потребителите да намалят сметките за електроенергия и енергийните загуби, да увеличат капацитета на мрежата и да намалят спада на напрежението, както и въздействието при стартиране на големи машини.

Контакти

АББ Пауър Гридс България ЕООД
ул. Никола Петков 32
5400 Севлиево
Телефон: +359 675 39 222 ; Факс: +359 675 30043
Имейл: abb.sevlievo-branch@bg.abb.com


Вижте по-голяма карта

МЕСВ Документация