Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Декларация за многообразие и приобщаване

Може да видите тази страница на

Многообразието и приобщаването ни помагат да доставим електроенергия и производистелност


В АББ сме посветени да решим някои от най-големите глобални предизвикателства на нашето време. Това е възможно само благодарение на нашите изключителни хора, които работят всеки ден за по-добро бъдеще. Изграждането на култура на разнообразие и интеграция е от решаващо значение за нашия успех и прави всеки от нас по-силен; култура, в която индивидуалните различия се приветстват и ние всички се обединяваме, за да напишем бъдещето заедно.

Многообразието подпомага иновациите и успеха, но ние искаме да стигнем още по-далеч. В АББ ние приветстваме различните начини на мислене и действия, различните качества и умения, различния опит и произход. Ние ги ценим, защото сме се посветили на това да приобщаваме, да разпознаваме и да уважаваме всички аспекти на различността.

Как го правим на практика?


Ние изграждаме правилните структури, създаваме стратегии и прилагаме правилните инициативи. След това оценяваме техния ефект и си поставяме още по-амбициозни цели.

Като част от нашите усилия, ние реферираме към следните приложени принципи:
  • Организацията за насоки за икономическо сътрудничество и развитие за многонационални предприятия;
  • Декларацията на Международната организация на труда за основните принципи;
  • Всеобщата декларация на ООН за правата на човека.

За да разберете повече за основните елементи на нашата стратегия, моля обърнете се към: