Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Стажански програми

Може да видите тази страница на

Опитайте живота в АББ България

Заедно трупаме опит


Професионалното развитие и придобиването на опит са важни за нас и нашите служители. В това число попадат и всички млади специалисти, които АББ се стреми да подпомага. Всяка година ние сме част от различни инициативи, които подкрепят развитието на младите хора.

Летни стажантски програми
  • Провеждат се във всички звена на компанията
  • Продължителност от 3-6 месеца
  • Подходящи за студенти, от първи или по-горен курс в техническа или икономическа специалност
  • Месечно заплащане по време на стажа

Как се кандидатства при нас:

  • Може да изпратите актуална автобиография на bg-careers@abb.com
  • Моля, посочете за коя локация и отдел кандидатствате.

Опознайте АББ България