АББ подкрепя глобалните усилия за справяне с COVID-19


Грижим се активно за всички общности по света, засегнати от новия коронавирус, COVID-19. Здравето и безопасността на нашите служители, клиенти, партньори и обществата, в които работим, остават наш приоритет номер едно и работим усилено, за да сведем до минимум риска от инфекции с COVID-19. Взехме различни вътрешни превантивни и защитни мерки в съответствие с плановете на АББ за управление на кризи и бизнес ситуации. Тези мерки включват ограничаване на достъпа до помещенията и пътуванията и насърчаване на „социална дистанция“ и добри практики за лична хигиена.

АББ непрекъснато наблюдава развиващата се ситуация, свързана с COVID-19 и стриктно следва указанията, издадени от националните здравни органи и Световната здравна организация, за да ограничи разпространението му. Въз основа на исканията на местната власт за ограничаване на нивата на експозиция, ние създадохме подходящи условия служителите да работят от вкъщи, в случаите, когато това е възможно.

За операции, които местните власти смятат за критични, АББ продължава да произвежда продукти и да предоставя услуги за основни и критични сектори, включително комунални услуги, болници и пречиствателни станции. Съществуват мерки и процеси за защита на работещите в тези среди и за гарантиране, че те спазват стриктно „социалната дистанция“ и добрата хигиена. Въпреки че основният ни приоритет са здравето и безопасността, ние искаме да уверим нашите клиенти, партньори и доставчици, че правим всичко възможно, за да ги подкрепим в тези несигурни времена.