Global site

GREEN - Предизвикателство на АББ за енергийна ефективност

Дай интересна идея, разработи иновативен проект и спечели страхотна награда

 

Светът е изправен пред огромно предизвикателство, а именно намаляване на въглеродния отпечатък, който ние като общество оставяме. Подходите за постигането на въглероден неутралитет са много, но една от посоките, в която лесно всички можем да гледаме, е енергийната ефективност. Ето защо, ние от АББ отправяме предизвикателство към вас, именно в посока енергиен мениджмънт и енергийна ефективност. 

Каним ви да се присъедините към нас в рамките на седмицата 8-15 април, малко преди Деня на Земята, за да адресираме заедно този важен въпрос и да съберем идеи за подобряване на енергийната ефективност в търговски сгради, производствени предприятия и други обекти, които обичайно са потребители на големи количества енергия. 

Ще имате възможност да създадете свой собствен проект, който да подкрепя усилията за постигане на енергийна ефективност и намаляване на енергийното потребление и разходи в индустрията, след като направите необходимото проучване. Ще имате на разположение материали и ресурси на тема системи за енергиен мениджмънт, предоставени от АББ, както и и достъп до нашата система за енергиен мониторинг ABB Ability Energy and Asset Manager чрез отоворено API, което при желание да интегрирате в своя проект. Имате една седмица да реализирате своя проект за оптимизиране на енергийното потребление в индустрията, след което да го представите на жури от експерти от АББ. Победителят ще получи награда в размер на 2000 лв, които да инвестира в своето развитие.

Имате ли революционни идеи за подобряване на енергийната ефективност? Можете ли да допринесете за едно бъдеще с по-ниски емисии? Включете се в нашето предизвикателство, споделете своите предложения и спечелете страхотна награда!

Регистрирайте се сега

 

За предизвикателството

 

Вашата задача в предизвикателството е да откриете интересни и приложими начини за подобряване на енергийната ефективност на дадано предприятие и да разработите проект за приложението на своята идея. Можете да създадете софтуерно приложение, уебсайт, презентация или друг вид проект, който да представя вашата иновативна идея за използване на системите за енергиен мониторинг за намаляване на енергийните разходи, оптимизирано управление на енергийните потоци и използване на зелени източници на енергия за постигане на устойчивост и въглероден неутралитет от предприятията.

Ще ви бъде осигурен достъп до отворен API на нашата система за енергиен мениджмънт, чрез който можете да получите примерни данни за потребление на енергия, които да използвате в проекта си. Той може да бъде лесно интегриран с различни други системи и да даде основа за по-нататъшно развитие на проекта ви. 

Ще имате на разположение една седмица за проучване и разработка, като през това време ще можете да се консултирате с експерти от АББ в случай, че имате въпроси или нужда от съдействие.  

 

Условия за участие

За да участвате в предизвикателството, вие трябва:

 • Да изберете дали ще участвате самостоятелно или в отбор до 4 души
 • Да сте студент (без значение от специалността и образователната степен)
 • Да имате навършени 18 години
 • Да се регистрирате използвайки тази форма

Краен срок за регистрация - 06.04.2022

 

Критерии за оценка

Нашето експертно жури ще оценява получените проекти по няколко ключови категории:

 

 • Иновативност - нова ли е идеята, използвана ли е досега в практиката и доколко предложената идея се различава от вече съществуващите решения
 • Ниво на сложност - колко услия, знания и техники са вложени в разработването на проекта, до каква степен е завършен той
 • Креативност - как е интерпретирано и разтълкувано поставеното задание, развита ли е идеята по интересен и креативен начин, използвали ли са авторите свой собствен почерк при разработката
 • Изпълнимост - доколко предложеното решение е изпълнимо в реална среда, съобразени ли са средствата, необходими за реализацията му
 • Задълбоченост в проблема - направено ли е задълбочено проучване на темата, вникнали ли са участниците в същността на проблема и разбрали ли са реалните нужди на предприятията
 • Използвана АББ технология бонус точки ще носи използването на предоставените от АББ ресурси.

 

 

  Награда

   

  ABB_picto_48x48_08_award_02915АББ активно подкрепя младите таланти по пътя им към мечтаната кариера и инвестира в тяхното развитие. Победителят в състезанието GREEN ще получи парична награда от АББ в размер на 2000 лв, които да инвестира в своето академично и професионално развитие. 

   

   

  Жури

  Радослава Радева, Мениджър маркетинг и продажби
  Александър Чупетловски, Сегментен мениджър - Индустрия
  Теодора Петрова-Василева, Продуктов и маркетинг специалист - Сградни решения
  Любомир Иванов, Продуктов и маркетинг специалист - Индустрия
  Георги Михайлов, Продуктов и маркетинг специалист

   

  Успя ли нашето предизвикателство да привлече вашия интерес? Ако имате интересни идеи, запишете се за участие, споделете ги с нас и спечелете страхотна награда! Очакваме ви! 

   

  АББ в подкрепа на студенти и ученици

   

  Опознайте ни