LOG IN 🔒: Partners | ABB

Tuto stránku můžete zobrazit v

Program Automation Sentinel

Program ABB pro podporu a řízení životního cyklu distribuovaných řídicích systémů

Prostřednictvím tohoto programu udržujete software vašeho řídicího systému vždy aktuální s vyhodnocenými bezpečnostními záplatami, upgradujete na nové verze systému, můžete provádět kontroly výkonu a máte také přistup k relevantním ínformacím, které se týkají vašeho instalovaného řídicího systému, a to prostřednictvím zabezpečené webové stránky. Můžete využít cenových zvýhodnění, která vám umožní úsporu nákladů v případě pokročilých servisních služeb, náhradních dílů i školení. Můžete také optimalizovat životní cyklus vašeho řídicího systému a celkové náklady na jeho správu.

Program Automation Sentinel poskytuje exkluzivní servisní služby v oblasti údržby, evoluce a nepřetržitého rozšiřování pro instalovanou bázi řídicích systémů ABB. ABB doporučuje svým zákazníkům využívat Automation Sentinel u všech instalovaných řídicích systémů ABB.

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Proč Automation Sentinel?
Úrovně programu a jejich obsah
Zahrnuté systémy
 • Lepší řízení, údržbu a přehled o provozu a tím také snížování výrobních ztrát  - umožňuje zvyšování produktivity prostřednictvím rozšiřování funkčnosti
 • Jednodušší správa nákladů na životní cyklus - roční předplatné umožňuje snazší predikci a plánování přesnějších rozpočtů
 • Plynulá optimalizace vašich procesních operací - zlepšuje dostupnost, výkon a spolehlivost systému
 • Podpora změn obchodních cílů díky flexibilní podpoře životního cyklu - zavádí nové technologie dle vašeho tempa
 • Kompletní flexibilita - trvale zlepšuje možnosti vašeho řídicího systému a nabízí vždy nejlepší cestu vpřed s nejnižší možnou mírou rizika
 • Ochrana intelektuálního vlastnictví  - nabízí ochranu vaší operátorská grafiky a programů při implementaci nové technologie
 • Podpora životního cyklu - nabízí proaktivní přístup zlepšující péči o vaše zařízení v průběhu životního cyklu
 • Evoluce systému bez zastarávání - umožňuje postupné, plánované kroky při zavádění nových technologií nebo upgradu technologií stávajících systémů a současně chrání vaše investice do systému v maximální možné míře

  Údržba - základ (Maintain Basic)

  představuje sadu základních servisních služeb a dodávek pro podporu životního cyklu se zaměřením na bezpečnost a webový přístup k včasným a relevantním informacím o řídicím systému prostřednictvím webové aplikace My Control System a SolutionBank

  Údržba (Maintain)

  zahrnuje servisní služby pro udržování systému v současné verzi. Je ideální pro zákazníky, kteří jsou zaměřeni na maximální dostupnost systému při současné minimalizaci rizik a/nebo změn.

  Údržba Plus (Maintain Plus)

  zahrnuje servisní služby úrovně Maintain a přidává k nim přístup k novým verzím softwarových licencí stejně jako vylepšení pro již instalované produkty. Tato úroveň programu Automation Sentinel poskytuje zvýšenou flexibilitu a mnoho dalšího.

  Údržba a evoluce (Maintain and Evolve)

  zahrnuje veškeré služby úrovní Maintain a Maintain Plus a navíc umožňuje evoluci na nejnovější řídicí systémy včetně System 800xA a Symphony Plus. Tato úroveň programu vám poskytuje nejvyšší flexibilitu pro dosažení maximální produktivity nebo získání nejnovějších rozšíření.


  Údržba a aktualizace softwaru


  Maintain Basic
  (Údržba  - základ) 
  Maintain
  (Údržba)
  Maintain Plus
  (Údržba Plus)
  Maintain & Evolve
  (Údržba a evoluce)
  Údržba softwaru  
  Aktualizace softwaru

  Přístup k odborné produktové podpoře ✓ 
  Rozšířená softwarová podpora
  Vybrané knihovny System 800xA  
  Softwarové licence pro evoluci systému ABB   
  Plánování a inženýring pro evoluci systému ABB n/a  n/a n/a $
  Softwarové licence třetích stran pro evoluci systému  
  Softwarové licence třetích stran pro plánování a inženýring pro evoluci systému  n/a n/a n/a $


  Kybernetické a IT zabezpečení + hardwarové a softwarové kvalifikační protokoly


  Maintain Basic 
  (Údržba - základ)
  Maintain
  (Údržba)
  Maintain Plus
  (Údržba Plus)
  Maintain & Evolve
  (Údržba a evoluce)
  Test kybernetického a IT zabezpečení a potvrzení platnosti
  ✓ 
  Hardwarové a softwarové kvalifikační protokoly 
  ✓ 


  Online přístup k relevantním informacím


   Maintain Basic
  (Údržba - základ)
  Maintain
  (Údržba)
  Maintain Plus
  (Údržba Plus)
  Maintain & Evolve
  (Údržba a evoluce)
  Prémiový přístup k myABB/My Control System   ✓
  Pokročilé autonotifikace ✓ 
  Podnikové/skupinové předplatné ✓ 


  Pokročilé servisní služby - kontroly sofwaru a výkonu řídicího systému a další aktualizace


  Maintain Basic
  (Údržba - základ) 
  Maintain
  (Údržba)
  Maintain Plus
  (Údržba plus)
  Maintain & Evolve
  (Údržba a evoluce)
  Benchmark $
  Fingerprint $ % %+
  %+
  System Health Check
  $ %
  %+
  %+
  Služby v oblasti aktualizací zabezpečení $*
  $*
  $*
  $* 


  Školení


  Maintain Basic 
  (Údržba - základ)
  Maintain
  (Údržba)
  Maintain Plus
  (Údržba Plus)
  Maintain & Evolve
  (Údržba a evoluce)
  Webový kouč (Web Coach) % %+
  %+
  Webové technické diskuze (Web Tech Talk) % %+
  %+
  Expertní workshopy (Expert Workshops) $ % % %


  Modernizace hardwaru a slevy na náhradní díly


   Maintain Basic
  (Údržba - základ)
  Maintain
  (Údržba)
  Maintain Plus
  (Údržba Plus)
  Maintain & Evolve
  (Údržba a evoluce)
  Slevy na náhradní díly
  %
  %
  %
  Slevy na servis náhradních dílů
  %
  %
  %
  Služba Hardware Step-up   % %

  Legenda
  ✓      zarhnuto v dané úrovní předlatného Automation Sentinel
  %      předplatitel Automation Sentinel je oprávněn získat atraktivní cenové zvýhodnění
  %+    předplatitel Automation Sentinel je oprávněn získat vyšší cenové zvýhodnění než s úrovní Údržba (Maintain)
  $*      Je požadováno aktivní předplatné Automation Sentinel,  platí standardní cenové podmínky
  $       k dispozici bez aktivního předplatného Automation Sentinel, platí standardní cenové podmínky
  —     není k dispozici pro dané úrovně předplatného nebo bez předplatného Automation Sentinel
  n/a    nelze aplikovat

  Novinky

  Související nabídka

  Loading documents
  Select region / language